Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Kraftigt prisfall på skogsbränslen ger utslagning

/
 • Priser på skogsbränsle och biprodukter till industri och värmeverk kr per MWh. Prisfallet på skogsflis startade för tre år sedan.         Källa: energimyndigheten, Danske Bank
 • Karl Hedin, Bergvik Skog, Sveaskog och Västerås stift drabbades värst av branden.

Under de senaste tre åren har skogsbränslemarknaden pressats av varma vintrar, utbyggd vindkraft, hög sågproduktion och importerade sopor vilket gjort läget akut i hela Sverige och i Mellansverige förvärras läget av all brandskadad ved från sommarens skogsbrand i Sala varnar Danske bank.

Annons

"Under de senaste tre åren har skogsbränslemarknaden pressats och läget är nu akut. Med det kraftiga prisfallet löper vi en stor risk att delar av skogsbränslenäringen helt enkelt slås ut", skriver banken i analysen i nyhetsbrevet skog och ekonomi.

Trenden för skogsbränslen har varit positiv från sekelskiftet fram till 2011. Under denna tid ökade volymen inmätt skogsflis till värmeverken från 15 till 24 terawattimmar, TWh, och priserna från 120 till 220 kronor per megawattimme, MWh.

Under denna period har det byggts upp en landsomfattande verksamhet genom ett nät av enskilda entreprenörer som specialiserat sig på att ta ut i huvudsak GROT (Grenar Ris Och Toppar).

– Jag vet att det har gjorts upp affärer på under 150 kronor per MWh. Detta är en nivå där ingen entreprenör klarar att driva verksamheten ens en kortare period. Vi riskerar att på kort tid slå ut en entreprenörskår med kompetens och utrustning som det tagit över tio år att bygga upp, avslöjar Bertil Leijding, ordföranden för Trädbränsleföreningen i nyhetsbrevet.

Redan innan branden i Sala kunde DT rapportera om att skogens entreprenörer och åkare noterat en mindre konkursvåg.

Nu har skogsbranden i Sala dessutom frigjort enorma mängder biomassa, där merparten endast kan användas till energi.

Banken varnar i en analys för mycket stor regional marknadspåverkan.

"Enligt våra översiktliga beräkningar frigörs det knappt 800 000 skogskubikmeter eller 1,6 TWh energived som en effekt av branden. I hela Mälardalen har värmeverken en ungefärlig förbrukning av drygt 1 TWh skogsbränsle per år. Rent hypotetiskt skulle alla värmeverk i Mälardalen ha försörjningen tryggad i ett och ett halvt till två år om man ställde om till enbart brandskadade volymer. Det är därför ingen tvekan om att brandens påverkan på den regionala skogsbränslemarknaden är mycket stor och kommer att ge effekter för lång tid framåt.

"Men marknadspåverkan är lokal eftersom bränsleveden, i detta prispressade läge, är mycket känslig för transportkostnaden. Lyckligtvis går skogbränsle att lagra", heter det i analysen.

Branden har drabbat skogsägarna Karl Hedin hårdast följt av Bergvik Skog följt av Sveaskog och Västerås stift.