Annons
Vidare till dt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Dioxingifterna läcker medan Gagnef och länsstyrelsen tvistar

Länsstyrelsen och Gagnefs kommun har helt olika uppfattningar om vem som ska ta ansvaret för Gagnef kommuns största och farligaste miljöskandal, dioxinet och pentaklorfenolet som sakta läcker ut från Flosjöns gamla sågverk till sjön Flosjön i Dala-Floda.
– Vi har hamnat i ett läge som liknar ett moment 22, säger Stina Petersson, ansvarig för att få bort förorenade områden på Länsstyrelsens miljöenhet

Totalt har 4000 potentiellt förorenade områden identifierats i Dalarnas län. De värsta miljösynderna har börjat saneras.

Gagnefs största miljösynd finns i näst högsta riskklass, Flosjöns sågverk och där är allt utrett och klart för sanering sedan 2009.

Under 1960- och 1970-talet tillverkades golv och för förhindra svampangrepp och blånad i virket användes pentaklorfenol. Virkespaketen doppades i ett 25 kubikmeters stålkar.

I november 2008 beviljades kommunen 360 000 kronor av staten för upprättandet av en huvudstudie. Denna visade att pentaklorfenol från den tidigare doppningen läcker ut i Flosjön.

Huvudstudien var klar i början av 2009 men därefter uppstod en tvist kring ansvarsfrågan.

– Vi anser inte att nuvarande ägare, DalaFloda Group kan hållas ansvarig. Gamla Dala Floda Sågverk gick i konkurs vi har kommit fram till att den nya ägaren inte kan hållas ansvariga. Länsstyrelsen gör en annan tolkning, säger Miljö o byggchef Ove Persson i Gagnefs kommun som konstaterar att när kommunen har denna uppfattning så kan kommunen inte heller besluta om ett föreläggande till DalaFloda Group om en sanering.

Den bedöms kosta en miljon kronor.

På länsstyrelsen konstaterar Stina Petersson att man har olika uppfattningar:

– Om kommunen inte kommer med ett föreläggande så blir det ett moment 22, inget händer. För att vi skulle vara på den säkra sidan i vår bedömning så lät vi en opartisk part, Naturvårdsverket att göra en bedömning. De delar vår uppfattning så staten tar inte det ekonomiska ansvaret för en sanering.

Finns det risker med föroreningarna?

– Ja, det visar huvudrapporten. Det finns ett läckage till sedimenten i Flosjön av pentaklorfenol och dioxin, säger Stina Peterson.

Kommunen och länsstyrelsens olika bedömningar har lett till att det inte blev någon marksanering 2010 eller 2011 och troligtvis inte heller under 2012 då länsstyrelsen inte har några planer på att begära statligt stör och kommunen inte vill ställa krav på DalaFloda Group.

– Vi hoppas på en ny lagpraxis då nyare domar än den länsstyrelsen bygger sin tolkning på börjar komma, säger Ove Persson på Gagnefs kommun.

I huvudrapporten bedöms att spridningsrisken kan anses som stor till yt- och grundvatten och man kan inte utesluta att människor exponeras för föroreningarna.

Inom ett mindre delområde på 140 kvadratmeter, där doppkaret var placerat 120 meter från sjön finns dioxinhalter i jord upp till ca 10 gånger riktvärdet för industrimark. Klorfenol och dioxin förekommer även i grundvatten. Inom övriga området är halterna lägre. Föroreningarna är relativt väl avgränsade och mängden dioxinförorenad jord har uppskattats till mellan ca 150 och 600 ton. Människor som vistas inom området exponeras för dioxinhalter som i ett långt tidsperspektiv innebär en hälsorisk.

Huvudstudiens slutsats är att marken måste grävs bort vid platsen för doppkaret och då minskas även risken för spridning av föroreningar till Flosjön.