Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Del av Borlänge centrum kan få nytt utseende

/
  • Maximgrillens tillfälliga bygglov löper ut 2016. Kommunen kan inte förlänga det ytterligare.

Maximgrillen har haft tillfälligt bygglov i 20 år.
Nästa år går lovet ut - och kan inte förlängas.
Kommunen inleder nu ett planarbete.
Den här delen av centrum kan få ett helt nytt utseende.

Annons

Kommunens plan- och markkontor ska nu titta närmare på området där Maximgrillen ligger. Det handlar även om en översyn av parkeringen.

Syftet med den kommande detaljplanen är att möjliggöra byggandet av en ny snabbmatrestaurang, bostäder och ett torg i hörnet Stationsgatan-Tunagatan.

Den här delen av centrum kan få ett helt nytt utseende.

Maximgrillens ägare vill, som DT tidigare berättat, bygga en ny restaurang på platsen och det tidsbegränsade bygglovet går alltså ut 2016. Restaurangen fungerar och är lönsam, men lokalerna är inte ändamålsenliga.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att ett planarbete ska i gång. Bland annat är tanken att skapa ett litet torg i Maximparkeringens sydvästra del, mot Stationsgatan där Maximgrillen Sibylla finns i dag. Snabbmatrestaurangen får då ett läge närmare Stationsgatan.

Detaljplanen ska möjligöra för Sibylla att fortsätta verksamheten i en ny byggnad, men det kan bli en omdisposition av ytor och placeringen av byggnaden.

Bilparkeringen på tomten, 120 p-platser, berörs av det kommande planarbetet. Enligt plan- och markkontoret behöver bortfallet av p-platser inte bli så stort om ytorna används på ett effektivt sätt.

Planarbetet berör flera fastigheter. Det handlar också om att möjliggöra bostadsbyggande, längre österut mot Maximteatern. I en del av planområdet har fastighetsbolaget Vi Förenade intressen. De ska, liksom Maximgrillen, vara med och bekosta framtagandet av detaljplanen.

Annons