Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Replik: S i Falun vacklar om utbyggnaden av äldreomsorgen

Annons
”Socialdemokraterna är otydliga med var de står och ger nu sken av att vilja lägga sig på en helt ny nivå för vård- och omsorgsplatser med 122 platser” skriver  centerpolitikerna Camilla Andersson Sparring, Anna Hägglund och Daniel Drugge i en replik.

I ett debattinlägg (FK 15/3) ifrågasätter socialdemokraterna genom Barbro Ödlund och Lars-Göran Johansson den fortsatta utbyggnaden av äldreomsorgen i Falun. De gör det mot bakgrund av det beslut som kommunfullmäktige tog 7/3 om den fortsatta projekteringen av ett nytt vård- och omsorgsboende i Britsarvet, Boendet ska stå klart årsskiftet 2020/2021.

I Falun finns en boendeplan för äldre som uppdateras vartannat år. Det gjordes senast i höstas i kommunfullmäktige 1/11. Framför allt handlar planen om att visa på utbyggnadsbehovet av nya boenden för att möta ökningen av antalet äldre och i vilken takt utbyggnaden bör ske över ett antal år fram till 2030. Långsiktigheten är mycket viktig för att planeringen ska fungera och att verksamheten ska utvecklas på ett tryggt och hållbart sätt.

Två boenden är indirekt berörda av fullmäktiges beslut 7/3. De är det befintliga korttidsboendet Lunden med 32 platser och vård- och omsorgsboendet Lustigknopp med 30 platser det handlar om. Tillsammans 62 platser.

En utredning har gjorts om ekonomiska konsekvenser och hur lokalerna kan användas. Slutsatsen i den är att flera goda skäl talar för att behålla Lustigknopp, men avveckla Lunden, som inte har lika goda verksamhetsmässiga förutsättningar för sitt ändamål. Därför beslutade omvårdnadsnämnden 10/10 att förlänga hyreskontraktet för Lustigknopp med två år för att hålla öppet för den möjligheten. Detta är ingen nyhet nu fem månader senare för de båda socialdemokraterna och beslutet var enigt.

Med nuvarande inriktning planerar därmed förvaltningen för att Lustigknopp ska finnas kvar, men en del renoveringar ska göras, utemiljön förbättras och boendet anpassas mer till hög omvårdnad. Platserna på Lunden kommer enligt planerna att ersättas av två åtgärder. Den ena är att man nu inför hemtagningsteam som ska ge extra stöd till den som lämnar lasarettsvård och ska hem till eget boende. Erfarenheterna visar att det underlättar rehabiliteringen och ökar tryggheten för den enskilde. Den andra åtgärden är lika viktig. Det ska flexibelt ställas platser till förfogande, kanske till stor del på det nya boendet i Britsarvet, till dem som behöver först landa i ett mellanboende innan man är redo för den egna hemmiljön.

Summa summarum: Lunden och Lustigknopp har idag tillsammans 62 vård- och omsorgsplatser. Planeringen med stöd av boendeplanen och fullmäktiges beslut är idag inriktad på att vi om två år ska ha en utökning från 62 till 90 platser (Lustigknopp och boendet i Britsarvet). Socialdemokraterna är otydliga med var de står och ger nu sken av att vilja lägga sig på en helt ny nivå för vård- och omsorgsplatser med 122 platser (Lunden, Lustigknopp och Britsarvet). Detta ska jämföras med boendeplanens prognoser som visar att cirka 35 nya platser är det som behövs fram till 2021 och sedan ytterligare cirka 90 platser fram till 2030.

Socialdemokraterna behöver ge klara besked. Var står man i frågan om utbyggnaden av äldreomsorgen? Varför vacklar man i sin syn på boendeplanen? Är det fel med långsiktighet och framförhållning?

 

Camilla Andersson Sparring, C

Anna Hägglund, C

Daniel Drugge, C

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel
Annons