Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

REPLIK: Nej, vi som röstade nej till vinster i välfärden är inte korkade – utan bekymrade över bristen på kvalitet

Annons

Svar till debattartikeln "Hurra – äntligen kan vi slänga Reepaluutredningen i papperskorgen" som publicerades i DT den 9/6:

Monica Lundin (L) i Borlänge skrev i förra veckans DT att hon firade att lagförslaget om att begränsa vinsterna i välfärden föll. Den borgerliga Alliansen tillsammans med SD såg till att så blev fallet.

Huruvida förslaget fälldes på grund av dess specifika innehåll eller om det är så att Alliansen tillsammans med SD tycker att det är bra med obegränsade vinster, det vill säga att regelverket ser ut som det gör i dag, är oklart.

Inte heller Monica Lundins inlaga skapar tydlighet i den frågan. Som del av de 80 procenten av Sveriges befolkning som är emot vinster i välfärden skulle jag tycka det var intressant att få ett svar på den frågan.

Monica Lundin skiljer sig inte från andra borgerliga företrädare då hon gärna vill få det att framstå som att vi som ställt oss bakom förslaget om vinstbegränsningar inte förstår oss på företagande eller inte förstår oss på vårt egna förslag.

Påståendena är givetvis försök att byta fokus. En dimridå som läggs ut med syfte att dels få politiska företrädare till vänster i politiken att framstå som ”korkade” och dels slippa att prata om själva knäckfrågan: hör vinster hemma i välfärden?

Utredarna bakom utredningen ”Ordning och reda i välfärden” har under Ilmar Repalus ledning arbetat kring frågan om vinster i välfärden och lämnade i maj 2017 över sitt slutbetänkande.

Syftet med utredningen har varit att säkerställa att offentliga medel används till just den verksamhet som de är avsedda för och att eventuella överskott som huvudregel ska återföras till den verksamhet där de uppstått.

Efter genomförd remissrunda, där vissa kritiska röster avseende utredningens slutsatser höjdes, arbetade regeringen fram en proposition.

Förslaget, även i detta led, hade som syfte att offentliga medel ska användas till det de är avsedda för och att eventuella överskott ska återföras till verksamheten.

Det var 159 ledamöter från tre olika partier (S, MP och V) som efter noga överväganden valde att rösta JA. Att trycka på Ja-knappen vid votering föregås av ett omfattade utskottsarbete inom ansvarigt utskott och inläsningsarbete för respektive ledamot.

Att rösta JA var inte ett ”korkat” utan ett välinformerat beslut grundat i önskan om att vilja utveckla nya förutsättningar för den gemensamma välfärden. Att backa förslaget, så som jag och Mari Jonsson gjorde i vår debattartikel, lika så.

Sedan är det ju oerhört intressant att Monica Lundin lyfter att hon i stället vill att kvalitén ska stå i fokus. Som mått på kvalité tar hon kunskapsmål, andel behöriga lärare och lärarlöner som exempel.

Så sent som i slutet av maj i år presenterades en artikel av professor i nationalekonomi, Jonas Vlachos, som visade att två av de totalt fyra utbildningskoncerner som finns i Sverige ger glädjebetyg vid sina skolor. Så länge vinsten är obegränsad kommer incitamenten för att ge bra betyg, och på så vis attrahera fler nya elever, finnas kvar.

Andelen behöriga lärare har under många års tid varit betydligt högre i de kommunala skolor jämfört med fristående skolor. Så även i Borlänge och Falun.

Det finns ju ingenting som har hindrat eller som i dag hindrar fristående huvudmän som inte når upp till kommunala skolors kvalité att arbeta för att förbättra sina verksamheter, men eftersom de i dag ligger efter på dessa områden trots detta så är mina förhoppningar om att detta skulle ändras framöver inte stora.

Nej, förslaget må ha fallit, men mitt tydliga besked är att en vinstbegränsning måste till. Offentliga medel ska gå till det som de är avsedda för - inte till obegränsad vinst.

Liza Lundberg, (S), ordförande, barn- och utbildningsnämnden i Falun

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons