Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

REKTOR MARITA HILLIGES: Högskolan Dalarna prioriterar det behov som länet har i form av kunskap

Annons

Högskolans styrelse har mottagit resultatet av den utredning om högskolans lokalisering som pågått i nästan ett år. I utredningen framkommer argument för en samlokalisering till Falun och argument för bibehållande av två campus helt i enlighet med det som styrelsen ställt som krav på utredningen. Utredningsgruppen hade inte till uppgift att väga argument för alternativen eller att ta ställning för eller emot.

Utredningen har tydligt visat att det kommande beslutet i november måste handla om Högskolans framtida utveckling – det är inte bara en fråga om lokalisering. Högskolan Dalarna måste få bättre förutsättningar att fortsätta utvecklas till en stark, attraktiv och livskraftig högskola för hela länet där lokaliseringen endast är en, inte obetydlig, del av denna utveckling. Borlänges fastighetsbolag Hushagen AB har investerat 340 miljoner kronor i de lokaler som Högskolan hyr. Dessa 340 miljoner kronor innefattar inköp och ombyggnad av huvudbyggnad samt nybyggnation av labbet Svarta lådan (22 miljoner kronor). Högskolan betalar cirka 26,5 miljoner kronor/år i hyra till Hushagen för att täcka dessa kostnader och därför inget som Borlänge kommuns skattebetalare fått stå för.

Att högskolan prioriterar det behov som länet har i form av kunskap syns tydligt i utbildningsutbudet där majoriteten av utbildningarna utvecklas i tätt samarbete med näringsliv och organisationer i regionen som till exempel stål, turism, vård och socialt arbete. Men att ha som enda fokus att förse regionen med kompetents när så många delar av Dalarna framtid hänger ihop med världens framtid är allt för snävt. Sverige är ett av de mest exportberoende länderna i världen och Dalarna är ett av de mest exportberoende länen i Sverige. Detta innebär att våra studenter, företag och organisationer verkar i nationella och globala sammanhang och det globala ansvaret måste därför prägla hela vårt arbete.

Under utredningens gång har alla som så önskat beretts möjlighet att komma till tals. För utredningen var Borlänge kommun en viktig part som hjälpt till både i utformning av utredningsdirektiv, som att bistå utredningsgruppen med namn på nyckelpersoner som behöver tillfrågas. Vid besök av undertecknade har studenter, personal och personer inom näringsliv samt offentlig sektor också beretts möjlighet att diskutera frågor kring Högskolan, dess organisation och lokalisering.

För att säkra att Dalarna har forskning och högre utbildning av hög kvalitet även i framtiden blir det viktigt att våga prioritera på rätt sätt, därför måste styrelsens beslut i november handla om Högskolans framtida utveckling till förmån för hela Dalarna.

Marita Hilliges, rektor för Högskolan Dalarna

Peter Samuelsson, ordförande i Högskolan Dalarnas styrelse

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons