Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Mer kvalitetskontroll i välfärden

/

Annons

Den senaste tiden har visat att kvalitetskontrollen inom välfärdstjänsterna måste bli bättre. Näringslivets organisationer var pådrivande när det gäller införandet av valfrihetsreformerna. Därför har vi nu ett särskilt ansvar för att medverka i en konstruktiv diskussion om hur brister inom såväl privat som kommunalt utförande ska kunna avhjälpas.

De senaste 20 åren har den enskildes möjlighet att välja och ställa krav inom välfärden ökat betydligt. Inom skolan och primärvården är kundnöjdheten högre i de privata verksamheterna och olika utvärderingar visar på många andra fördelar också.

Samtidigt finns det brister som måste åtgärdas så att fördelarna med valfriheten kommer alla medborgare till del. Det saknas till exempel ofta tillräckligt pålitliga och rättvisande kvalitetsmått. Det gäller hela välfärdssektorn, det vill säga såväl vård och skola som omsorg.

Kvaliteten varierar också stort när det gäller utformning av upphandlingar och ersättningssystem samt hur dessa följs upp och utvärderas. Här måste landstinget och kommuner bli betydligt bättre.

Konkurrensutsättning har vidare ofta gjorts utan vetenskaplig utvärdering. En av de viktigaste åtgärderna blir nu att stärka kvalitetskontrollen. Som vi ser det finns det flera förbättringsområden:

• De som verkar inom välfärden ska granskas noggrant vad gäller kompetens och förutsättningar.

• När verksamheten är i drift måste uppföljning, utvärdering och tillsyn vara regelbunden och effektiv.

• Alla verksamheter, privata såväl som kommunala, som inte håller kvalitet och som efter anmärkning inte gör relevanta förbättringar ska kunna stängas. 

• Informationen till brukare måste bli bättre. Det behövs nationella, användarvänliga webbplatser som redovisar kvalitet hos samtliga utförare så att medborgare kan göra välgrundade val. 

• De kvalitetsmått som tillämpas ska självfallet vara tillförlitliga, rättvisande och konkurrensneutrala. 

I dag fungerar inte samhällets kontroll och uppföljning tillräckligt väl och bättre uppföljning är ett krav för att medborgarna ska känna trygghet oavsett vilken utförare de väljer i den offentligt finansierade välfärden.

Anders Morin

är ansvarig för välfärdspolitiska frågor, Svenskt Näringsliv

Carl Ström

är regionchef inom Svenskt Näringsliv

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons