Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

JONNY GAHNSHAG: Högskolan Dalarna samarbetar inte tillräckligt med dalaföretagen

Annons

Det ligger en utmaning i att vara ett mindre lärosäte i stora universitets direkta närhet. Attraktiviteten blir avgörande för om studenter, lärare och forskare ska välja Högskolan Dalarna (HDa). Det bästa med den i övrigt splittrande lokaliseringsfrågan har varit att aktörer i regionen för första gången ordentligt diskuterat sin relation och förväntningar kopplade till HDa. Det ska tas tillvara, precis som kommunstyrelseordförandena i Falun och Borlänge skriver i DT 7 november. En lärdom från det senaste året är också att vi måste jobba tillsammans med HDa, istället för att påverka vår högskola via andra kanaler. Vi måste se de utmaningar som HDa står inför.

För Falun är det en avgörande framgångsfaktor att ha en fortsatt hög utbildningsnivå. Den har höjts av att många läser på HDa, i Falun OCH Borlänge, men också av att många flyttar för att studera. Vissa återvänder, men många blir kvar på sina nya orter. Då måste HDa locka hit andra. Att många valt bort hemmauniversitetet beror tyvärr på att HDa inte uppfattas som en samlad högskola med ett myllrande studentliv, där ämnen och program möts. Campuslivet blir lidande när HDa är ledande i platsoberoende studier på nätet. Samtidigt borde den strategin passa som hand i handske med stridsropet Hela Sverige ska leva.

Några av bekymren är att totala söktrycket till HDa inte är tillräckligt och att forskningsresurserna skulle behöva vara större. Ett följdproblem av det senare är att lärare inte får möjlighet att kombinera undervisning med egen forskning.

Det positiva glöms ibland, exempelvis bredden som finns. Likaså att utbildningarna för lärare, socionomer, sjuksköterskor har hög kvalitet och i de flesta fall högt söktryck. Även byggingenjör, systemvetare, grafisk teknologi och flera av ekonomutbildningarna fungerar bra, mediaprogrammen lockar många från övriga landet och en av landets största språkinstitutioner bör ses som en tillgång i en internationaliserad värld.

Men samtidigt som byggsidan fått ett lyft genom branschens engagemang så har andra teknikutbildningar gått kräftgång. Här måste företagens engagemang bli större! Det borde även finnas en brygga mellan HDa och länets största industri- och forskningsverksamhet ABB. Spetskunnande i elektroteknik på HDa är mycket begärt, men en kanske en grundutbildning?

Även om kopplingarna till regionens storföretag är viktiga så är behoven ännu större i de små och medelstora. Jag är tveksam om HDa och exempelvis Faluns 330 tillverkande företag samarbetar tillräckligt mycket. När nu staten betonat hur viktig närhet är så bör även Dalarna Science Park som inkubator till HDa finnas även i Falun.

Spetsfunktioner vid sidan om utbildningen är viktiga för att rekrytera studenter. Elitidrottsverksamheten är en sådan där 100-tals studenter lockas från hela landet för att kombinera idrottande med högskolestudier. En ny bostadsgaranti är framtagen, men upplevelsen av kvalitén i boendet måste också höjas. Det här kan avgöra inställningen till att bo kvar eller återvända. Inom kort påbörjar Kopparstaden bygget av 40 nya studentlägenheter i Falun.

Det går inte att komma ifrån att det ändrade regleringsbrevet låser fast kostnaderna på en hög nivå. Utifrån att regeringen så tydligt markerat de fysiska förutsättningarna för HDa borde man vara lika distinkt i att utöka anslaget i kommande statsbudgetar.

Jonny Gahnshag (S)

Kommunalråd i Falun och tidigare kommunstyrelsens ordförande under 8 år. Han har även varit ledamot i Högskolan Dalarnas styrelse 2009-2014 samt student och kårordförande där under 1990-talet.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons