Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

En rättvis röntgenkalkyl, tack!

/

Annons

En nedläggning av de lokala röntgenenheterna i länets nordvästra del, med undantag för enheter som främst betjänar turister, framfördes vid landstingsfullmäktiges junimöte 2011.

Förslaget, som kom från chefen för röntgen i Falun, röstades ner på grund av att beslutsunderlaget bedömdes som ofullständigt. Inför kommande beslut i ärendet har/ska landstingsledningen initiera en oberoende utredning i ärendet. Det är då viktigt att utredaren väljer ett bredare perspektiv.

Frågan måste rimligen belysas såväl sjukvårdsekonomiskt som samhällsekonomiskt och inte minst enskilda människors behov.

Här är några exempel med utgångspunkt från Leksand:

* Transportkostnader för Landstinget Dalarna .

* Transportkostnader för Leksands kommun inklusive personalkostnad.

* Resekostnader för privatpersoner.

* Kostnader för att riva röntgenanläggningen i Leksand och sätta upp utrustningen i Falun.

* Kostnader för ombyggnad av röntgenenheten i Leksand till annan användning.

* Kostnader för utbyggnad av röntgen, Mora.

De besparingar som utmålas härrör sig dels från lön till den person som genomför själva undersökningen i Leksand och dels från kapitalkostnader.

Att genomföra dessa undersökningar i Mora torde rimligen innebära personalkostnader. Att klara 7 000 nya undersökningar i Mora med nuvarande personal skulle betyda att röntgen Mora för närvarande går med en betydande överkapacitet. Detta tror vi inte på. Utredaren bör sålunda ge en ungefärlig kostnad för den utbyggnad i Mora som krävs/planeras.

Vad gäller kapitalkostnader förefaller det osannolikt att bankerna ska avstå från räntor och amorteringar på lån bara för att utrustningen flyttas till Falun.

Vad gäller andra enheter inom sjukvården, efterlyses konsekvenser för till exempel akutmottagningen i Mora. Att belastningen ökar är uppenbart. Detta gäller även slutenvårdsenheter i Mora som till exempel ortopedkliniken (ökat stafettläkarbehov?).

Hur många onödiga patienttimmar som kommer att tillbringas i ambulanser, bilar och väntrum bör ingå i utredarens uppdrag att beräkna. Likaså behöver den ökade miljömässiga belastningen belysas som det ökade transportbehovet leder till. Däremot är det svårare att beräkna ökat mänskligt lidande i form av smärtor med mera.

Mats Hedbom

representerar aktionsgruppen för rädda röntgen i Leksand

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons