Annons
Vidare till dt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

DEBATT: Villa Lowar – från B&B till HVB?

Istället för Bed & Breakfast, vill man nu använda Villa Lowar i Orsa till att driva ett Hem för vård eller boende (HVB) för personer med sociala och psykiska funktionshinder med behov av stöd dygnet runt. Målgruppen är personer från 20 års ålder och däröver, där problematiken sträcker sig från neuropsykiatriska funktionsnedsättningar till personer dömda för brott, med påföljd enligt Lag om rättspsykiatrisk vård (LRV), på permission respektive placering med särskild utskrivningsprövning (SUP).

Ärendet gäller således bygglov för ändrad användning av byggnad. Den 20 november beslutade byggnadsnämnden i Orsa att bevilja bygglov. Vi kristdemokrater yrkade, utan framgång, på återremiss, varför vi reserverade oss mot beviljandet av bygglov med följande motivering:

Kristdemokraterna reserverar sig mot beslutet med hänvisning till vårt yrkande om återremittering av ärendet. För ärendet viktiga remissinstanser såsom polis, socialförvaltning, verksamhetsområde lärande, samt känslig närliggande verksamhet som ridklubben har ej informerats. Vidare har de instanser som remiss trots allt har gått ut till, ej blivit informerade om vilka kategorier av boende som HVB-verksamheten är planerad för, såsom exempelvis personer med permission enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT) och lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV).

Vi anser således att frågan om huruvida detta är en lämplig plats för en HVB-verksamhet för planerade målgrupper måste hanteras mer omsorgsfullt. Att miljönämnden och Nodava fått möjlighet att uttala sig om avlopp och avfall i ärendet är inte tillräckligt. Det finns andra viktiga aspekter på detta ärende för Orsa kommun.

Även grannar, såväl angränsande som närliggande, privatpersoner såväl som privata verksamheter, borde ha fått en yttrandeförfrågan med utförlig information. Hur ska de annars kunna göra en bedömning och inkomma med ett relevant yttrande? Följaktligen har inte heller några yttranden inkommit från grannar. Vilken blir reaktionen när HVB-målgrupperna blir kända, och överklagandetiden gått ut? Yttrandetiden har ju redan förfallit.

Kristdemokraterna i Orsa

genom Lars-Olov Simu

Fotnot: Metainformation om ärendet publicerades i Post- och Inrikes Tidningar poit.bolagsverket.se 2019-12-02, och kan enklast hittas genom att ange sökord ”HVB” och detta datum i den avancerade sökfunktionen. Protokollet i sin helhet, som beskriver ärendet och beslutet i detsamma, är en offentlig handling OK BN 2015/00202-89 som kan begäras ut från Stadsbyggnadsförvaltningen Mora-Orsa.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel