Annons
Vidare till dt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

DEBATT: Vi vill ha ett korrekt årsbokslut 2020 för Ludvika!

Artikel 26 av 27
Tvisten om Spendrups vattenledning
Visa alla artiklar

Ludvika fullmäktige beslöt den 7 juni med stöd av S, M, L, Kd och Mp att godkänna ett ej korrekt årsbokslut för 2020. Felaktigheten avser värdering av Ludvikas tillgångar. Bakgrunden är den ej fungerade vattenledning mellan Ludvika och Grängesberg.

Viktigt att notera att Fullmäktiges beslut om Årsbokslutet 2020 är helt separerat från den pågående tvisten med NCC avseende entreprenaden för Vattenledningen. Beslutet påverkar inte Ludvikas krav på Spendrup utan avser värdering av tillgångar.

Ludvikas revisorer och sakkunniga biträdet PWC har i Revisionsrapporten konstaterat att det finns brister orsakade av 14 fakturor till Spendrups som inte stöds av Ramavtalet för Vattenledningsprojektet. Ludvika har under perioden 2014 - 2020 fakturerat 89,4 MSEK till Spendrups för "Nyttjande” för en ej fungerande vattenledning. Spendrups har bestridit samtliga fakturor, vilket först nu tillgängliggjorts för Revisionen. Kommunen har värderat dessa till fulla värdet i bokföringen och resultat, trots Spendrups klara bestridande och uteblivna betalningar. Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) har åsidosatts. OSL föreskriver att inkommen korrespondens från en extern avtalspart ska diarieföras och vara tillgängliga för revisionen.

Det har ej heller gjorts en nedskrivningsvärdering av den ej fungerande ledningen.

God redovisningssed kräver att upptäckta fel åtgärdas omedelbart. Den styrande majoriteten gör annorlunda och skriver i sitt beslutsunderlag ”felet (40,8 MSEK) är av den omfattning att en korrigering ej behöver göras”. Det är få av Ludvikas medborgare, som håller med Majoriteten att 40,8 MSEK är liten summa.

En korrigering skulle påverka Resultat- och Balansräkningen. Den mest iögonfallande konsekvensen skulle bli, att Kommunens resultat ändras från överskott på 36,7 till underskott på 4,1 MSEK.

En anmärkningsvärd detalj är, att fakturorna avseende ”Nyttjande” är inkonsekvent utställda. En del fakturor inkluderar moms medan andra inte gör det. Skattelagen är strikt och momsdebitering måste göras konsekvent och inte slumpmässigt.

Genom att Kommunfullmäktiges beslut 7 juni kommer Ludvika Kommun ha en felaktig redovisning av Resultat och Balansräkning för 2020. Hade korrigeringen gjorts nu hade den varit en Extraordinär kostnad. Balanskravet hade ej aktualiserats och återställning behövt göras.

Ett senare kommande beslut om korrigering och nedskrivning av de felaktigt hanterade fakturorna medför att nedskrivningen, då inte kan betraktas som en extraordinär kostnad. Förhållandet är ju känt idag. Balanskravet träder in och ett underskott skall återställas inom tre år. Det innebär inskränkningar i kommunens verksamhet motsvarande underskottet.

Förutom av de finansiella konsekvenserna är det viktigt att beakta:

Ordning och Reda

* Medborgare och kommunens medarbetare måste kunna lita på kommunens redovisningar

* Viktigt att inte fortsätta denna hantering

* Potentiella problem med långivare med felaktig årsredovisning

Värdegrund

* Risk för demoraliserade påverkan av organisation ifall felaktigheter tillåts passera utan korrigeringar

Hans Gleimar Oppositionsråd (C)

Tipsa oss!

Har du något du vill berätta eller kanske fångat något intressant på bild?

Skicka tips