Annons
Vidare till dt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

DEBATT: V i Mora: En röd Nyårshälsning!

Verksamhetsåret 2019 är nu avslutat och det finns flera anledningar till att kommentera vissa händelser i Mora kommun. Kommunledningen har lagt stor möda vid att försöka övertyga högre instanser om nödvändigheten av att behålla Skatteverkets servicekontor, tidigare även Tingsrätten samt flygförbindelsen med Arlanda. En uppvaktning skedde även till EU och Bryssel utan positivt besked.

Däremot har man inte lagt samma vikt vid att starta omställningen i enlighet med Hållbarhetsdokumentet som antogs i kommunfullmäktige 2018. Vad kan och ska kommunen vidta för åtgärder och vad kan vi kommuninvånare göra? Vi har ännu efter snart två år inte tagit del av någon åtgärds-, investeringsplan eller några ägardirektiv gällande dessa frågor. Kommunens kommunikatörer har mig veterligen inte skrivit något om detta i kommunens notis i Masen. Det verkar inte heller som att kommunens förvaltningar har fått några direktiv på klimatförslag med åtgärder man kan genomföra inom befintlig budget eller vilka åtgärder som bedöms vara viktiga, men som kräver investeringsmedel från kommunstyrelse eller kommunfullmäktige.

I Socialnämnden i augusti lämnades information om behovet av att förnya fordonsparken varvid tio nya bensindrivna fordon beställts. Tack vare ett ifrågasättande av undertecknad som ledamot i nämnden ifrågasattes beställningen med hänvisning till vårt löfte att minska de fossila utsläppen. Tyvärr kunde inte beställningen avbeställas med det hela fick i alla fall till följd att kompetenta tjänstemän lade förslag om investeringsmedel till kommunala laddstolpar för framtida kommunala. Ansökan gjordes samtidigt om statsbidrag till denna investering. Undertecknad tycker trots allt att detta lilla steg är ett bevis på att kommunledningen nu börjar förstå att vi har ett klimatnödläge.

Några tips inför år 2020:

* Föreslå Näringslivskontoret att i dialog med näringslivet kartlägga deras planer för omställningen och initiera förslaget om att försöka förverkliga Moras näringsliv som ledande i klimatomställningen. Genomförs detta är det gratis och bra PR för produkter och tjänster från Mora.

* Föreslå kommunikatören att några gånger i månaden åka kollektivt och intervjua de resande hur de upplever kollektivtrafiken och vilka förbättringsförslag de har! Bjud även in Regionens Ulf Berg på samma resa för dialog med pendlarna mellan Mora-Falun!

* Föreslå Kommunledningskontoret att sammanställa statistik över de största koldioxidkällorna i kommunen som till exempel Sopvärmeverket, de dieseldrivna bussarna i kollektivtrafik, den tunga trafiken, privatbilismen samt övriga utsläpp. Detta är viktigt för att vi invånare skall vara informerade samt förstå vad som krävs av kommunen, näringslivet och av befolkningen!

* Ge Tekniska förvaltningen och Morastrand AB i uppdrag att presentera en plan för investeringar i solpaneler på fastigheters tak eller i en solcellspark på marken. Som ett pedagogiskt exempel kan samtliga skolbyggnader med lämpliga tak förses med solceller och varför inte börja med Sollerö skola som tidigare varit väl känd för sitt arbete med energieffektivisering!

* Presentera en tidplan för utbytet av kommunens fordonspark fram till 2030 samt investeringsplan för laddstolpar.

Med detta har jag en förhoppning att år 2020 med gemensamma kloka beslut blir starten på vandringen mot omställningen och att devisen på Vasaloppsmålet ”I fäders spår för framtids segrar” kan läsas av den uppväxande generationen och med ett gillande intygar att det gör den myndiga befolkningen och beslutsfattarna i Mora kommun.

Gunnar Israelsson, Vänsterpartiet Mora

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel