Annons
Vidare till dt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

DEBATT: Transportforskningens uppgång och fall i Borlänge

1991 etablerades Centrum för Transport- och Samhällsforskning (CTS) vid Högskolan Falun-Borlänge. Med en dynamisk föreståndare växte verksamheten och inom några år var 40 personer anställda eller ingick i ett nätverk. Den förste professorn anställdes 1995. Med undantag för de stora universiteten hade Högskolan under en period under 1990-talet mest forskningsresurser i Sverige. 1998 låg en ansökan om långsiktig basfinansiering för att etablera en Transporthögskola i direkt anslutning till Vägverket och Banverket färdig för godkännande. Högskolans dåvarande ledning ville inte gå vidare på detta spår och strax därefter fick föreståndaren sparken.

Verksamheten vid CTS bedrevs utan ekonomiska underskott. Mer än ett dussin av de som slussades in i doktorandstudier kom att disputera, inklusive undertecknad. Forskningen kunde också drivas vidare tack vare att kompetenta forskare fick ansökningar om enskilda projekt beviljade.

För att kunna utvecklas ytterligare flyttade flera av oss över verksamheten till Väg- och Transportforskningsinstitutet (VTI) som öppnat ett lokalkontor år 2000. Under en följd av år kunde VTI-kontoret i samarbete med Högskolan Dalarna fortsätta verksamheten. Genom samverkan också med Örebro Universitet kunde ytterligare ett tiotal doktorander examineras. Många av dem som utbildats i miljön arbetar idag hos Trafikverket och Transportstyrelsen i Borlänge medan andra flyttat till storstadsregionerna efter slutförd utbildning.

De senaste åren har engagemanget från både Högskolans ledning och VTI varit i avtagande. Dessutom har centrala forskningsfinansiärer under de senaste tio åren förändrat sina prioriteringar och det har kommit att bli allt svårare att finansiera forskning som inte kan sägas leda till innovationer.

Efter flera år av allt mer anemisk verksamhet stänger nu VTI sitt Borlängekontor. Också framdeles kommer enstaka forskare att kunna genomföra projekt som med en bred definition kan sägas ligga i förlängningen av CTS ursprungliga tanke, men den samlande kraften har försvunnit.

Forskning under mer än ett kvarts sekel har inneburit att vi i miljön lämnat verksamma bidrag till en fördjupad förståelse av hur moderna och allt mer komplexa samhällen i allmänhet och transporter och infrastruktur i synnerhet fungerar. Ingenting pekar på att framtidens utmaningar är mindre relevanta. Vi har också varit ett salt i många debatter och kommer som enskilda forskare att bidra också i fortsättningen.

Utvecklingen av CTS hade ursprungligen stöd från en av Högskolans styrelseledamöter. Många problem börjande när hans förordnande gick ut. Under de inledande åren vid VTI pågick också ett aktivt byggande av allianser med intressenter i form av Trafikverket och potentiella forskningsfinansiärer. När dåvarande VTI-chefen fick nytt uppdrag kom också detta bakgrundsarbete att successivt minska.

Det finns en lärdom av de gångna årens verksamhet av betydelse också för att utveckla andra samhällsrelevanta aktiviteter i regioner med de utmaningar som avancerad verksamhet i Dalarna ställs inför. Det räcker inte med en kombination av kompetent personal och en dynamisk entreprenör som lyckas säkra finansiering för uppbyggnad av en ny verksamheten. Utan stöd ’från ovan’ är det svårt att omvandla ett lyckat projekt till en långsiktigt fungerande aktivitet.

Jan-Eric Nilsson

Professor emeritus

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel