Annons
Vidare till dt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Debatt: Systematisk diskriminering pågår i Borlänge kommun – "ovärdigt"

Barn med autism och ADHD slås ut från skolan och kan därmed få sina framtida möjligheter ödelagda. Risken finns nu att antalet barn i Borlänge med försämrade framtidsutsikter ökar. Det är ovärdigt en kommun som där politikerna säger sig värna mänskliga rättigheter och där likvärdigheten är ett honnörsord.

Borlänge kommun brottas med ett pressat ekonomiskt läge. Det råder dessutom en akut lärarbrist och avsaknad av en nationell strategisk resursfördelning till skolorna. Det får allvarliga konsekvenser för de elevgrupper vi representerar.

Här om veckan slog rektorer, biträdande rektorer, fackliga företrädare samt lärare larm. Oron är stor inför hösten. Vi på Attention Dalarna och Autism- och aspergerföreningen delar denna oro till fullo!

Sparkraven kommer att innebära stora nedskärningar och resurspersoner som elevassistenter och specialpedagoger försvinner. Exempelvis så nekas skolor av Borlänge kommun det tilläggsbelopp de kan söka för elever med omfattande behov av särskilt stöd. Barn och ungdomar med autism, ADHD och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar riskerar alltså att inte få det stöd de har rätt till i skolan.

Tyvärr kan en kommun neka tilläggsbelopp om ekonomiska eller organisatoriska svårigheter uppstår. Det får till följd att vissa barn och elever inte får det stöd de behöver vilket rimmar illa med rätten till utbildning och en likvärdig och jämlik skola.

I ett konkret exempel har familjen meddelats att när höstterminen börjar kommer det inte att finnas någon elevassistent. Detta trots att behovet tydligt framgår i elevens åtgärdsplan. Det som har byggts upp under lång tid kan snabbt raseras.

Elever med autism och ADHD har en avsevärt sämre måluppfyllelse än andra elever och är starkt överrepresenterade när det gäller problematisk frånvaro i skolan. Det visar Autism- och aspergerförbundet samt Attentions skolenkäter år efter år. Nu riskerar alltså ännu fler elever att slås ut helt från skolan.

Den här elevgruppen diskrimineras systematiskt på grund av de svårigheter deras funktionsnedsättningar medför. Det finns en uppenbar risk även för generella brister både i förmåga att göra rätt anpassningar i skolmiljön och att utforma adekvat stöd.

Om Borlänge kommun fortsätter på inslagen väg riskerar kommunen att bryta mot skollagen, diskrimineringslagen, barnkonventionen samt konventionen för personer med funktionsnedsättning.

Läget är ytterst allvarligt och vi vänder oss därför direkt till kommunstyrelsen samt dess socialdemokratiske ordförande Jan Bohman: Borlänge kommun måste ta sitt ansvar och tilldela skolan de resurser som krävs. Dessutom måste tilläggsbeloppen beviljas.

Maria Ljungberg, ordförande Autism- och aspergerföreningen Dalarna

Gunilla Ordéus, ordförande Attention Dalarna

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel