Annons
Vidare till dt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Debatt: Sveaskog, nu får det vara nog – trots protester fortsätter avverkningar i Ore

Avverkningar fortsätter i statliga Sveaskog-skogar i Ore Skogsrike i norra Rättviks kommun trots stora protester från drygt 20 miljöorganisationer. Dessa skogar ägs gemensamt av oss, svenska folket. Efter all inventering och dokumentation av hotade och hänsynskrävande arter i detta unika skogsområde planeras och avverkas det i området. Vi kräver att regering och riksdag tar ansvar för vår skog – innan fler värdefulla skogar huggs.

Mellan 2013–2017 avverkade Sveaskog över 600 hektar skogar med höga naturvärden i Ore Skogsrike trots vetskapen om naturvärdena. Området är unikt i ett landskapsperspektiv eftersom få områden hyser en så stor andel skyddsvärda skogar i Sverige. Nu har området krympt och fler värdefulla naturskogar är hotade.

Hösten 2018 avverkade Sveaskog bland annat 11 hektar äldre och variationsrik naturskog vid Grästjärnarna i Ore Skogsrike. Detta uppdagades nyligen av miljörörelsen. Trots att cirka 36 procent  lämnades kvar som naturvårdshänsyn och ytterligare cirka 13 hektar angränsande skog som frivillig avsättning, så omges denna skog nu av ett till stora delar sönderhugget och kraftigt fragmenterat skogslandskap. Avståndet till andra värdefulla skogarna växer. Bristen på gamla skogar i det omgivande skogslandskapet kommer att göra det svårt för de rödlistade arterna att sprida sig och överleva långsiktigt.

I oktober 2018 inleddes ett samarbete mellan Sveaskog, länsstyrelsen och Skogsstyrelsen i delar av Ore Skogsrike efter alla protester, men miljörörelsen var inte inbjuden. Samarbetet ska se över vilka skogsbruksåtgärder som är bäst lämpade gällande eventuellt skydd och naturhänsyn. Under hösten har Sveaskog inventerat de skogsområden som Naturskyddsföreningen pekade ut som skyddsvärda 2013 och sagt att de ska avvakta med avverkning där tills de sammanställt resultaten. Tydligen ingick inte Grästjärnarna och andra värdefulla skogar som Naturskyddsföreningen inventerade 2017 i de frusna avverkningsplanerna. Vi kräver ett tillfälligt stopp av avverkningar i alla utpekade skyddsvärda skogar i hela Ore Skogsrike under utredningsperioden.

Endast 5 procent av den produktiva skogsmarken är långsiktigt skyddad och så länge skyddsvärda skogar fortfarande avverkas och fragmenteras minskar möjligheten att nå våra miljömål. Äldre naturskog är en bristvara – cirka 60 procent av den produktiva skogsmarken är under 60 år gammal och är för ung att avverkas. De återstående spillrorna av gamla naturskogar är därför hotade så länge ingen uppmärksammar dessa.

Då Sveaskog är statligt ägd är det vi, svenska folket, som gemensamt äger skogsbolagets marker. En samlad miljörörelse lanserade nyligen kampanjen Vår skog med krav till regeringen om att ändra Sveaskogs ägardirektiv. Statliga skogar med höga naturvärden måste få ett långsiktigt skydd och satsningen på kalhyggesfria skogsbruksmetoder måste fortsätta.

Som statligt bolag ska Sveaskog vara ett föredöme. Det är tydligt att förvaltningen av vår gemensamma skog inte lever upp till det. Vi är många som ytterst bekymrade över att Sveaskogs avverkar våra sista oskyddade naturskogar. Det är dags att ändra på detta nu. Gör din röst hörd. Vi uppmanar Sveaskog att undanta samtliga skogar med höga naturvärden i Ore Skogsrike och kräver att regering och riksdag tar ansvar för vår skog – innan våra sista oskyddade naturskogar faller.

Mattias Ahlstedt, ordförande, Naturskyddsföreningen Dalarna

Margareta Wikström, ordförande Naturskyddsföreningen Rättvik

Lina Burnelius, ansvarig för skog och bioekonomiska frågor, Greenpeace

David van der Spoel, talesperson, Skydda Skogen 

Mikael Sundström, ordförande, Jordens Vänner

Lovisa Roos, ordförande, Fältbiologerna

Martin Westberg, ordförande, Svensk Lichenologisk Förening

Dan Broström, ordförande, Ovansiljans Svampförening

Sören Nyström, vice ordförande, Dalarnas Botaniska Sällskap

David Bennett, ordförande, Omställningsnätverket

Pella Thiel, koordinator, Naturens rättigheter i Sverige

Pia Björstrand, talesperson, Klimataktion

Robin Zachari, kanslichef, Skiftet

Johan Lind, ordförande, Naturfotograferna/N

 

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel