Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Debatt: Staten lägger inte beslag på mark utan ersättning – äganderätten står stark

Annons

Sedan flera år har LRF och dess politiska ombud SD, M och C i en intensiv kampanj påstått att äganderätten i skogen är hotad. Staten konfiskerar skogen, påstår man och vill sprida tron att staten diktatoriskt lägger beslag på mark utan ersättning. Kampanjen är djupt ohederlig.

Först nyckelbiotoper. En nyckelbiotop är, enligt Skogsstyrelsens sammanfattande definition, ”ett område i skogen som i och med sina höga naturvärden har en mycket stor betydelse för skogens växter och djur”.

FSC är en frivillig certifiering för skogsägare som vill marknadsföra sig som ansvarsfulla. En FSC-skogsägare åtar sig bland annat att lämna alla nyckelbiotoper ifred. För att detta ska bli meningsfullt krävs förstås att man vet var nyckelbiotoperna finns. SD, M och C har envetet motsatt sig att Skogsstyrelsen bygger upp kunskap om detta genom inventering. Då riskerar man ju att inte få avverka! Men FSC är frivilligt, hederligare vore att öppet deklarera att man struntar i om man avverkar områden med höga naturvärden, gå ur FSC och avstå från de marknadsföringsfördelar som certifieringen ger.

Så kommer vi till reservaten. Staten konfiskerar inte mark. Naturreservat och andra former av områdesskydd bildas så gott som alltid efter överenskommelse med markägaren och alltid mot ersättning med marknadsvärdet eller i normalfallet 25 procent över marknadsvärdet. Något motsägelsefullt minskade M och KD i riksdagen i december, med aktivt stöd av SD och passivt av L och C, statens medel för ersättning till markägarna med 740 miljoner kronor, något som lyckligtvis kommer att ändras av S-MP-regeringen.

Sverige har sent och en smula yrvaket börjat tillämpa EU:s art- och habitatdirektiv, vilket hindrar avverkning i, relativt sett, mycket få fall. Yrvakenheten har gjort att det inte är klart hur markägare som hindras att avverka ska kompenseras, men arbete har inletts.

Avslutningsvis vill jag citera Staffan Westerlund, Sveriges första professor i miljörätt. I ett samtal med mig något år innan han gick bort sa han att äganderätten i den svenska skogen aldrig stått starkare är nu och att den dessutom är mycket stark jämfört med de flesta andra länder.

Richard Holmqvist

Skogspolitisk talesperson, Miljöpartiet de gröna i Dalarna

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel
Annons