Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

DEBATT: Sänk arbetslösheten genom att utöka RUT, sänka skatterna - och lägga ner Arbetsförmedlingen

Annons

Att Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet år 2020 var ett avStefan Löfvens viktigaste vallöften 2014. Men med mindre än tre år kvar ärSverige långt från att vinna EM-guld i jobbskapande. Det behövs 340 000 nyajobb om vi ska klara målet.

Regeringens senaste prognos är att Sverige inte kommer under sex procent arbetslöshet under de närmaste åren. Jämförbara länder som Tyskland harcirka fyra procent arbetslöshet. Antalet inskrivna arbetslösa ökar. Skillnaderna iarbetslöshet är alltjämt betydande mellan utlandsfödda och infödda, mellan ungaoch medelålders, och mellan låg- och högutbildade.

En granskning av regeringens reformer visar på dåliga resultat:

– Traineejobb. Det enskilt största löftet gällde 32 000 traineejobb. Åtgärderna skulle gå till arbetslösa utan erfarenhet ochkombineras med utbildning. I maj i år hade 473 personer fått en traineetjänst.Det är 1,5 procent av det uppsatta målet.

– Extratjänster. 20 000 subventionerade anställningarutlovades. I verkligheten har 3 713 personer fått en plats, 18 procent avmålsättningen.

– Utbildningskontrakt. 20 000 arbetslösa unga skulle fåett utbildningskontrakt med möjlighet att påbörja eller återgå tillgymnasiestudier. I maj hade endast 2 555 personer ettutbildningskontrakt.

– Beredskapsjobb. Regeringen utlovade för ett år sedan 5000 moderna beredskapsjobb i staten. I dag finns bara några hundra platser.

– Snabbspår. Insatsen ska hjälpa nyanlända med utbildningeller yrkeserfarenhet att snabbt hitta jobb inom sitt yrkesområde. Syftet ärockså att underlätta jobbmatchningen. I mars i år gick endast 1 200 personerett snabbspår.

– Matchningsanställning. Tillväxtverket får 50 miljoner kronor under 2017 för att skapa matchningsanställningar för nyanlända. Utfallethittills ser svagt ut.

Det är bra att regeringen har tuffa mål. Men konstgjordaåtgärder kan inte till pressa ner arbetslösheten tillräckligt. Vad som behövsär riktiga jobb. Regeringen måste genomföra reformer som ökarjobbtillväxten.

Frigör utvecklingskraften hos företagen – jobbskaparna. UtvidgaRUT-avdraget. Fila ned skattekilarna, sänk världens högsta marginalskatter.Lägg ned Arbetsförmedlingen. Skapa bättre möjligheter att lära sig jobbet påjobbet, stärk yrkesvuxenutbildningen och förbättra möjligheterna att lära sigsvenska utanför arbetstid.

Med sådana reformer kan Sverige nå jobbmålet år 2020.

Carola Lemne, vd, Svenskt Näringsliv

Teresa Bergkvist, regionchef Svenskt Näringsliv Dalarna

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel
Annons