Annons
Vidare till dt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Debatt: Regeringen för en orättvis museipolitik - fri entré missgynnar Dalarna

År 2016 införde regeringen fri entré på 18 statliga museer, företrädesvis i Stockholm. Moderaterna var emot reformen då och vi är emot reformen idag.

I rapporten ”Fri entré till statliga museer” kritiserar Riksrevisionen reformen bland annat för att vara otydlig. Dessutom, menar vi Moderater, är den utöver det också orättvis.

Nyligen debatterades i riksdagen Riksrevisionens rapport. Ett antal brister i reformen om fri entré till statliga museer uppdagades då. Vi moderater stämmer in i den kritik som riktas.

Tidigare genomförda utvärderingar visar att fri entré ökar antalet besök. Men samma utvärderingar visar också att fri entré i första hand lockar vuxna människor boende i Stockholm samt turister. Våra gemensamma samlingar och utställningar som finns på statliga museer i huvudstaden finansieras av skatteintäkter från hela Sverige. Fri entré-reformen når i och för sig en del besökare från övriga landet men i ett nationellt perspektiv är det en försvinnande liten andel.

Fri entré innebär också ökade kostnader för museerna eftersom reformen är underfinansierad. För staten handlar det om 90 miljoner kronor för ett fåtal museer, framförallt i Stockholm.

Riksrevisionens granskning visar också att antalet besökare ökar med den fria entrén men det går däremot inte att fastslå att man når besöksgrupper som annars inte skulle besöka museerna.

Regeringens syften och mål med fri entré uppfattas dessutom som otydliga av museerna själva, vilket i sin tur försvårar genomförande och uppföljning.

Moderaterna vill inkludera alla museer – statliga, föreningsdrivna, stiftelser, länsmuseer, enskilda och privata – i det långsiktiga arbetet för Sveriges museer. Vi känner oro över att den förda museipolitiken med sin fri entré-reform lägger ett ensidigt fokus på de statliga museerna som har sin huvudsakliga placering i Stockholm. Regeringens museipolitik bidrar till ett orättvist stad-och landperspektiv.

Den förda politiken ställer för det första storstadens museala intressen mot landsbygdens när det snarare finns ett behov av en inkluderande politik som fokuserar på museiväsendets villkor i stort och en ökad samverkan mellan olika museer runt om i landet.

För det andra ställer fri entré-reformen olika huvudmän och driftsformer för museer mot varandra vilket för oss i Moderaterna bryter mot både likställighetsprincipen och närings- och föreningsfriheten.

De 90 miljoner kronor som regeringen lägger på ett fåtal museer skulle kunna göra betydligt större nytta med en bredare fördelning till fler av landets museer. Regeringens museipolitik och fri entré-reformen är orättvis.

Lotta Finstorp (M), kulturpolitisk talesperson

Ann-Britt Åsebol (M), riksdagsledamot på Dalabänken och ledamot av kulturutskottet

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel