Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

DEBATT: Privat eller kommunal regi

Annons

Den kommunala angelägenheten att vårda äldre som inte längre klarar sig på egen hand drivs idag efter upphandling på många håll i privat regi. Att tro att omsorg om äldre ur någon synvinkel skulle vara bättre i privat regi än i kommunal regi är att lura sig själv.

Med privatisering går en del av skattepengarna till vinst för ägarna av de privata vårdföretagen. Ett bolags syfte är att generera vinst för ägarna. Skäl nog att säga nej till all privatisering av kommunala verksamheter.

När en kommunal angelägenhet överförs i privat regi går den insyn i verksamheten som offentlighetsprincipen garanterar förlorad trots att den är grundlagstadgad i Tryckfrihetsförordningen. En grundlagsändring måste antas av riksdagen två gånger med ordinarie val mellan de två omröstningarna. När en kommun beslutar om att privatisera en verksamhet omintetgör man möjligheterna till insyn enligt offentlighetsprincipen genom ett enkelt majoritetsbeslut i kommunfullmäktige vilket drabbar alla skattebetalare och än mer vårdtagarna. Även detta ett starkt skäl mot att anlita privata aktörer inom vård, skola och omsorg.

Vid offentliga upphandlingar gäller att noggrant specificera den tjänst eller vara som efterfrågas genom att ställa mätbara krav. Inom äldrevård kan anges bland annat hur många personer som ska ges omsorg, utbildningskrav för personal, personaltäthet och antal måltider per dag. Men det räcker inte.

För att uppnå hög kvalitet inom äldreomsorg måste också etik och estetik finnas med alltifrån att en verksamhet planeras till att allt som ingår i det dagliga livet i aktuell verksamhet fungerar. Det går dock inte att beskriva etiska och estetiska aspekter i form av mätbara krav. Var går gränsen för vad som är etiskt och estetiskt acceptabelt? Vad är etik och estetik i vardagen?

Ordet estetik kommer från grekiskan och betyder läran om förnimmande av det sköna. Hur många problem inom äldrevården har sitt ursprung i brister i estetik? Orsa kommun har helt och hållet uteslutit allt vad estetik heter när man beslutar att placera kommunens äldre med vårdbehov i vad jag anser vara en lagerlokal på en industritomt. För en gammal person som behöver hjälp att ta sig bortom industrilokalerna och riksvägen som omgärdar området finns inte ens möjlighet att få se en vacker solnedgång. För hjälpbehövande äldre erbjuds i denna lagerlokal endast väggarna och trafiken runt om att titta på.

Etik handlar inom all vård ofta om svåra frågor: integritet, vård när livet börjar närma sig slutet, hur personalen handlar gentemot den som behöver omsorg, önskvärda egenskaper hos personalen och hur dessa egenskaper kommer till uttryck i det konkreta arbetet. Den omfattar människosyn och värdegrund. Känsla för etik innebär att inte handla på rutin eller slentrian utan istället kunna motivera sitt handlande i varje given situation i förhållande till möjliga alternativ.

Det är en kommuns skyldighet att sträva efter att erbjuda de äldre högt ställda krav på estetik och etik. Detta är inte möjligt om kommunen inte har full insyn i och full kontroll över sin äldreomsorg men insyn och kontroll är inte möjliga om privata aktörer släpps in i omsorgen.

Den som tror att det i en upphandling av äldrevård skulle vara möjligt att ens i teorin ställa mätbara krav på något så komplext som estetik och etik, behöver hjälp att förstå skillnaden mellan att ställa krav på driften av en lagerlokal och att precisera innebörden av estetik och etik inom äldrevården. Etik och estetik kan enbart genom kommunens folkvaldas visioner och diskussioner garanteras invånarna.

Annika Rullgård

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel