Annons
Vidare till dt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Debatt: Orsas skogar blir ett industrilandskap

Naturskyddsföreningen i Orsa säger nej till den storskaliga vindkraftsutbyggnad som Dalavind och dess delägare samt Orsa besparingsskog vill genomföra. Orsa är en liten kommun där turism och natur- och friluftsliv av olika slag är hörnpelare i landsbygdsekonomin. Många har bosatt sig i Orsa eftersom de älskar naturen. Att ställa upp cirka 100 vindkraftverk inom en begränsad yta kommer att påverka såväl människor som andra djur och fåglar negativt och även lägga en bullermatta över stora delar av landskapet.

Skogslandskapet är på väg att förvandlas till ett totalexploaterat industrilandskap där råvaror och vinster är det enda som betyder något.

Redan idag har vi ett storskaligt skogsbruk som skövlar skog och tar för lite hänsyn. Detta tillsammans med 100 vindkraftverk kommer att resultera i ett landskap som få människor vill vistas i.

Av denna anledning säger vi bestämt nej till exploatering vid naturreservat som Österåberget och Koppången. Koppången finns med på nationalparksplanen och är Orsas största naturklenod, älskad av folket i Orsa och besökande turister, inte minst under vinterhalvåret. Myrarna är bland de finaste i Europa. Hur kan man bara ha fräckheten att lägga fram ett förslag till vindkraftspark intill det området?

Gällsjöberget-Jordikamäki är ett ännu till stora delar oexploaterat naturlandskap med intakta naturskogar/kontinuitetsskogar av betydande ålder och många flerhundraåriga träd. Att bryta in söndertrasande breda vägar i detta område innebär rena dödsstöten. Ingreppen är irreversibla.

Till detta kommer att området ligger i södra och mellersta Sveriges största väglösa vildmarksområde med naturreservat och skyddsvärda områden Det är ett unikt landskap. I en mycket nära framtid, när landskapet i övrigt mest kommer att bestå av trädodlingar med minimal naturhänsyn plus vindkraftsparker, kommer denna vildmark att vara guld värd.

Enligt Skogsstyrelsens uppföljning av Miljömålet Levande skogar i mars 2021 är storskaligt skogsbruk i kontinuitetsskogar det största problemet för våra rödlistade arter och den biologiska mångfald som är grunden för fungerande ekosystem.

Det är alarmerande att skogsbruket fortsätter att kalhugga kontinuitetsskogar vid Gällsjöberget, Torråsen, söder om Tjåberget vid Äggfloten, längs Unnån osv. Det är dags för skogsbruket att tänka om. Kontinuitetsskogarna och intakta landskap måste skyddas i en tid då drygt 96 procent av Dalarnas produktiva skog nedan fjällgränsen saknar formellt skydd (i Orsa är drygt 4 procent formellt skyddat och i Sverige 3,7 procent). Att i det läget påbörja storskalig vindkraftsexploatering i detta område kan inte accepteras.

Orsa ska naturligtvis som alla andra ta sitt ansvar för elproduktionen i landet, men inte i denna omfattning. Vi har redan vindkraft och ett storskaligt exploaterande skogsbruk (som levererar bioenergi) som allt fler med rätta protesterar emot ur både natur- och klimatsynpunkt. De vuxna naturskogarna utgör också en betydande kolsänka. Dessutom är Oreälven exploaterad och utbyggd.

Det är frågan om ren rovdrift på naturtillgångarna i Orsa. Nu kan inte dammarna i Oreälven göras ogjorda, men vindkraftsparker med så mycket som 100 snurror behöver inte byggas. Dessutom ska ytterligare 100 snurror sättas upp strax öster om Orsa i norra Rättvik.

Vad är det för landskap vi vill leva och bo i?

Naturskyddsföreningen Orsa

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel