Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

DEBATT: Nej, vi bör inte höja trösklarna för arbetskraftsinvandring och asylsökande – utan snabba på integrationen

Annons

Alltsedan flyktingkrisen 2015 har migrationspolitiken utvecklats till att bli en ödesfråga för EU och dess medlemsstater. I många medlemsstater har den inneburit att nationalistiska och populistiska partier blivit en alltmer framträdande del av det politiska landskapet med utökad politisk makt för åternationalisering men även för främlingsfientlighet.

Detta har också medverkat till att traditionellt liberala politiska partier sett sitt manöverutrymme minska. I den svenska valrörelsen lanserar flera politiska partier en mer restriktiv, ’hållbar’ migrationspolitik som kopplas till behovet av en mer effektiv integrationspolitik.

En mer effektiv integrationspolitik är nödvändig, både för den sociala och territoriella sammanhållningen men också för Sveriges fortsatta samhällsutveckling. Men, att höja trösklarna både för arbetskraftsinvandring och för asylsökande till Sverige är problematiskt inte bara utifrån ett humanitärt perspektiv utan också ur ett ekonomiskt samhällsperspektiv.

Den demografiska kris som breder ut sig i Europa (även i Sverige) betyder att befolkningarna i Europa minskar, blir allt äldre samtidigt som den arbetsföra befolkningen blir mindre. Parallellt med denna utveckling är prognosen att EU:s relativa ekonomiska makt kommer att minska jämfört med den globala.

I Sverige är den demografiska krisen redan uppenbar eftersom vi redan i dag har sektorer, bland annat vårdsektorn och utbildningssektorn, där vi inte längre har tillräcklig kompetensförsörjning. Detta innebär att våra nödvändiga välfärdsinstitutioner är hotade.

Därför, istället för att höja trösklarna för att komma in i landet bör vi istället effektivisera vägarna in i det svenska samhället. Här finns ett behov av ny kvalificerad kunskap som kan förbättra integrationsprocessen på både lokal, regional, nationell och EU-nivå.

"Vägen in – plattform för strategisk integrationsutveckling’ är ett samverkansprojekt där Region Dalarna, Landstinget Dalarna och Högskolan Dalarna under två år kommer att producera nya insikter, göra kunskapsöversikter samt sprida både befintlig och ny kunskap. Projektet kommer att fortgå under 2018-2019 och är delfinansierat av Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Anna Parkhouse, lektor i statsvetenskap, Högskolan Dalarna

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel
Annons