Annons
Vidare till dt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

DEBATT: MP i Falun: Rädda kulturlandskapet på Lugnet

Just nu anläggs en bred asfalterad väg genom det ålderdomliga kulturlandskapet i naturreservatet på Lugnet. Ett vackert landskap, ett läkande landskap, sa en dam vi mött.

I en färsk rapport från länsstyrelsen i Dalarna om kulturlandskapet i naturreservatet Lugnet står:

”Området har sammantaget ett mycket högt kulturvärde. Här ges möjlighet till kunskap och förståelse för odlingsförhållanden och leverne nära Kopparberget under århundraden. Här finns en helhet i kulturmiljön i form av flera ännu bebyggda gamla gårdar, ett öppet småskaligt odlingslandskap med ålderdomlig prägel, gamla vägar och skog”

Tydligt, eller hur?

Genom detta landskap är nu en asfaltbana på väg att byggas. Denna fem meter breda och drygt fyra kilometer långa asfalterade väg kommer att bli det dominerande inslaget i landskapet och göra att det inte längre upplevs som ett levande kulturlandskap. När det är klart har oersättliga värden förlorats.

Om vägprojektet finns också ett yttrande från länsstyrelsens kulturmiljöfunktion: ”Åtgärden …utgör ett massivt ingrepp i kulturlandskapet som medför stora förändringar i kulturmiljön. Utan tillpassningar i vägsträckan och utformningen av elljusspåren måste åtgärden anses som olämplig.”

Tydligt även det! Men någon tillpassning och utformning har inte förekommit.

Då beslut om saken fattats i Kultur- och fritidsnämnden, KFN, har ärendet fått en ytterst bristfällig beredning. Kulturintresset har inte belysts, varken kommunantikvarien eller kommunbiologerna har beretts tillfälle att yttra sig, märkligt nog inte heller kommunens handikappkonsulent. Det finns en rad styrande dokument som berör frågan. Några sådana har inte presenterats för nämnden, inte ens översiktsplan och riksintresseförklaring. Det har inneburit att nämnden inte fått kännedom om och kunnat ta ställning till områdets mycket stora kulturhistoriska och biologiska kvaliteter eller värde som rekreationslandskap. Nämnden har inte heller fått underlag för att göra en bedömning av om banans sträckning och utformning verkligen är lämplig för den kanske viktigaste målgruppen, människor med olika slags funktionshinder.

LÄS ÄVEN: Asfaltsbygget fortsätter men med ett litet omtag – MP ville ha stopp: "Inte för sent"

Ännu har inte allt gått förlorat. På en stor del av banan har ännu inga oåterkalleliga åtgärder utförts, oersättliga värden inte gått förlorade. Miljöpartiet begärde att kommunstyrelsen skulle se till att det blir en paus i arbetet för att rätta till bristerna i beredningen och hitta en lösning som tar hänsyn till helheten. Om det blir så beror på. KFN har nu efter initiativ av MP fått en uppmaning från kommunstyrelsen att ”skyndsamt undersöka möjligheten till alternativ dragning och utformning för delar av asfaltbanan”. Nu vill det till att KFN omedelbart följer uppmaningen, och den här gången tar hänsyn till alla relevanta aspekter. Ansvaret vilar på er, ta det!

Maj Ardesjö (MP)

Ledamot i Kommunstyrelsen i Falun

Kenth Carlsson (MP)

Ledamot i Kultur- och fritidsnämnden i Falun

Richard Holmqvist (MP)

Ledamot i Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Falun

Erik Eriksson (MP)

Ersättare i Omvårdnadsnämnden i Falun

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel