Annons
Vidare till dt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

DEBATT: Medborgarförslag till kommunfullmäktige i Mora kommun

Demokratin ska vara A och O i Mora och med den bygger vi det hållbara Mora.

Mora kommun kan ytterligare utveckla den kommunala demokratin för sina medborgare. Det gäller att kommunen skall visa en större uppmärksamhet och öppenhet på de frågeställningar som medborgarna i Mora kommun framför. Vi medborgare är angelägna om att vår kommun vill och kan utvecklas vidare. Därför är det angeläget att Mora kommun tar vara på medborgarnas synpunkter och förslag.

Medborgarna vill känna att de har och får delaktighet i de beslut som Mora kommun fattar.

Inledningsvis vill jag betona att demokratiaspekterna ligger inom kommunens kompetensområde och som finns reglerat i Kommunlagen.

I begreppet demokrati ligger i högsta grad fullmäktigeberedningar.

Med den aktuella lagändringen från år 2005 i Kommunallagen från 2002 ges fullmäktige möjlighet att sammanträden med en fullmäktigeberedning helt eller delvis ska vara offentliga. Det är alltså fullmäktigeberedningen själv som avgör om och vid vilka sammanträden allmänheten ska tillåtas närvara. Ärenden av sekretesskäl ska självklart inte vara offentliga.

Den lagstiftande församlingen har här gett den enskilde kommunmedborgaren möjlighet att få höra och se om hur den förtroendevalde i beredningen motiverar sitt ställningstagande.

För oss kommunmedborgare i Mora kommun skulle dessa öppna möten av fullmäktigeberedningen bli ett fall framåt för den kommunala demokratin. Och där vi får se och höra den saklighet och kunskap i de förslag som förs fram och inte ”tyckandet”. Detta kommer att bli en framgång för alla medborgare i vår kommun.

Demokratibegreppet omfattas även av Medborgarförslag som finns i Mora. Och genom åren så är det fler och fler av kommunens medborgare som här framfört sina förslag på tänkbara förbättringar i Mora kommun till gagn för oss kommunmedborgare.

Formerna för Medborgarförslag regleras i fullmäktiges arbetsordning.

Även här har Regeringen tagit ett berömvärt initiativ i lagstiftningen i Kommunlagen som Riksdagen fattat beslut i under år 2005. Genom att göra en komplettering i fullmäktiges arbetsordning så får förslagsställaren av medborgarförslaget en klar förbättring att föra fram sitt ärende.

”Att den som väckt ett medborgarförslag skall ha rätt att yttra sig i fullmäktige när förslaget behandlas”. Detta tillägg borde vara självklart. Men nu finns det fastställt i lag.

Därför föreslår jag att Mora Kommunfullmäktige skriver in i fullmäktiges arbetsordning; ”Att den som väckt ett medborgarförslag ska ha rätt att yttra sig i fullmäktige när förslaget ska behandlas”.

Ledamöterna i Sveriges riksdag har gett oss medborgare i landets kommuner möjligheter genom Kommunallagens skrivning att föra fram våra synpunkter och förslag till förbättringar även i vår kommun Mora. Och den möjligheten ska vi ta.

Demokratin fyller 100 år och flera av våra ledamöter i Mora kommun var närvarande i riksdagen och lyssnade på när riksdagens talman talade om demokratins betydelse i vårt land.

Med det här framförda medborgarförslaget som ligger inom fullmäktiges befogenhetsområde så ser jag fram emot ett positivt beslut i detta ärende.

Detta kommer att bli till gagn för våra medborgare i all framtid i Mora kommun.

Mora den 14 mars 2020

Arne Pettersson

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel