Annons
Vidare till dt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Debatt: M i Borlänge ställer fel fråga – det är inte konsultrapporten som är det viktiga

Svar på debattartikel: Borlängeborna kräver svar om vad som pågår på Röda vägen - varför undanhölls vi politiker konsultrapporten?

Ulrik Bergman med flera från Moderaterna undrar vad som hände med rapporten om Barn- och utbildningsnämndens ekonomi som en konsult skickade till kommunen och det redogör vi gärna för. Den rätta frågan att ställa är väl snarare hur vi kommer tillrätta med det stora underskott som barn- och utbildningsnämnden (BUN) redovisat och samtidigt klarar att leverera en utbildning med hög kvalitet. Den frågan är lite mer komplex och svaret därmed inte heller så enkelt att det finns att läsa i en enskild rapport. Att det finns brister i ekonomistyrningen är vi medvetna och överens om.

I slutet av februari 2020 beslutade BUN att anlita en revisionsbyrå som stöd i översynen av nämndens prognos- och uppföljningsprocess. Nämnden informerades i mars om att KPMG upphandlats för uppdraget och på samma möte fick även nämnden information om att det i förlängningen kan finnas behov av extern part för att hjälpa till att genomföra de åtgärder som KPMG föreslår.

Under våren genomförde KPMG en nulägesanalys med förslag till åtgärder som presenterades på barn- och utbildningsnämndens sammanträde i maj. Utifrån den granskningen togs en handlingsplan fram som sedan godkändes av BUN i juni och som förvaltningen sedan dess arbetar för fullt med. Nämnden och kommunstyrelsen följer arbetet med ekonomisk återrapport varje månad och det är glädjande att se att arbetet börjar ge resultat.

Vi kan dock konstatera att vi har fått den översyn som vi har beställt från KPMG och det är den som vi från politiskt håll fokuserar på och har tagit fram en handlingsplan utifrån

I april 2020 anlitades konsultföretaget Komredo för uppdraget att arbeta som sektorekonom, då vakans i denna tjänst uppstått. Konsulten fick vid uppstarten av uppdraget information om att KPMG anlitats för att genomföra översyn av nämndens prognos- och uppföljningsprocesser samt att KMPG skulle lämna förslag till åtgärder. Komredos konsult var inte närvarande på någon nämnd för att föredra sitt arbete. Den närmaste kontakten som nämndens nya sektorekonom hade under uppdragstiden bestod således av förvaltningen.

Konsulten signalerade tidigt att uppdraget var svårt och några veckor senare ville konsulten avsluta uppdraget. I samband med detta lämnade de då över och fakturerade för en rapport där man riktar stark kritik mot Borlänge kommuns ekonomistyrning och styrmodell. Detta efter fyra veckors konsultuppdrag där konsulten arbetat på distans och endast vid ett tillfälle under uppdraget besökt kommunen. Dessutom är det värt att påpeka att Komredos uppdrag var att som sektorekonom hjälpa till med att genomföra de åtgärder som KPMG föreslog men det uppdraget upplevdes således som för svårt för konsulten. Dessa kontakter och hanteringen av rapport från Komredo har skett på tjänstemannanivå eftersom detta inte är en fråga som hanterats politiskt.

Vi kan alltså från politiskt håll konstatera att kommunen har erhållit ett dokument som kommunen inte har beställt och som i vår mening innehåller väl långtgående slutsatser kring vår organisation och styrmodell, rena felaktigheter samt en del kloka synpunkter som också KPMG påvisat. BUN fick inte heller en sektorekonom, vilket var vad nämnden var i behov av. Ekonomichefen agerar nu sektorekonom i väntan på nyrekrytering. Vi kan dock konstatera att vi har fått den översyn som vi har beställt från KPMG och det är den som vi från politiskt håll fokuserar på och har tagit fram en handlingsplan utifrån. Komredos rapport är en offentlig handling och finns tillgänglig för den som så önskar.

Jan Bohman, Kommunstyrelsens ordförande (S)

Monica Lundin, Barn- och utbildningsnämndens ordförande (L)

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel