Annons
Vidare till dt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

DEBATT: Lägger en budget som bryter mot lagen

Den 10 december hade vi kommunfullmäktige i Borlänge kommun där vi antog budget och strategisk plan för 2020–2023. En något märklig tillställning. Eller snarare ska jag nog säga bekymmersam tillställning.

Det näst största partiet i Borlänge lade nämligen en budget som på flera punkter bryter mot lagen. Moderaterna i Borlänge med den mest kryssade kommunpolitikern i Borlänge, Carl-Oskar Bohlin som också är ordförande för M i Dalarna, lägger alltså en budget som bryter mot lagen på flera punkter.

Samme person har väldigt noga följt Byggnads och Socialdemokraternas arbete och gång efter gång – i talarstolen i Borlänge, i debattartiklar, i inlägg på sociala medier samt i riksdagsdebatter felaktigt kritiserat att Byggnads och Socialdemokraterna bryter mot lagen.

Jag kan inte annat än tolka detta som att Carl-Oscar Bohlin anser det viktigaste att motarbeta strävan efter schyssta villkor på arbetsplatserna än vad det är att se till så att sitt eget parti i hemkommunen följer lagen.

Bohlins tystnad och utebliven medverkan i kommunfullmäktige är talande.

I moderaternas förslag till strategisk plan finns bland annat följande att läsa: ”LAS ska inte ge tillsvidareanställning för outbildad personal.”

Jag kände mig tvungen att gå upp i talarstolen och upplysa Moderaterna om att LAS – lagen om anställningsskydd – är just en lag och något som Borlänges kommunfullmäktige inte fattar beslut om. Beslut om LAS fattas av riksdagen.

LAS kommer alltså att gälla vår anställda personal oavsett vad som står i kommunens strategiska plan.

Vidare så tycker jag detta är talande för vilken syn M har på en stor del av Borlänge kommuns anställda i kommunen. Givetvis ska vi uppmuntra personalen att vidareutbilda sig till undersköterskor, förskollärare, sjuksköterskor med flera. Något som görs för fullt redan idag med bland annat utbildningskontoret. Men vi kommer även framöver att behöva exempelvis vårdbiträden, lärarassistenter och barnskötare.

M anser alltså att denna grupp av anställda som tar hand om våra äldre och våra barn inte är värda en trygg anställning. De grupper som redan idag har låg lön och ett hårt arbete ska alltså få ytterligare försämringar?

Detta rimmar illa med målet att Borlänge kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare.

Här finns en tydlig skillnad i hur vi i politiken ser på anställningstryggheten i kommunen. Vi socialdemokrater anser att även vårdbiträden, lärarassistenter och barnskötare ska ha en trygg anställning. Det har vi visat då vi har genomfört heltidsprojektet där alla anställda i kommunen ska bli erbjudna heltid. Detta är något vi kommer fortsätta att försvara och något vi kommer fortsätta att driva.

Lars Jonsson

Aktiv medlem i Socialdemokraterna och Byggnads

Svar direkt:

Lars Jonsson ägnar sig tyvärr åt det enda socialdemokrater i styrande ställning numera är förmögna att göra, nämligen att försöka svartmåla andras förslag och politik snarare än att redogöra för vad det är man själva vill försöka åstadkomma. Inte osannolikt beroende på att den ideologiska partipamfletten helt enkelt inte biter på dagens samhällsproblem, utan snarare om något har varit med och skapat dem. Borlänge är inte direkt något vidare socialdemokratisk skyltfönster, en skola rankad bland de sämsta i landet, en totalt dikeskörd integration och försörjningsstödstal på rekordhöga nivåer. Att då ägna spaltmeter om att prata om ett av oppositionsoartiernas budgetförslag, det vill säga, det som inte vann fullmäktiges bifall, snarare än att berätta om hur vår kommun ska komma på fötter är inte bara ansvarslöst, det driver politikerförakt.

Men låt mig ändå, trots att du Lars Jonsson fått det mesta om bakfoten bemöta dig i sak. Mig veterligt har Socialdemokraterna inget emot att uppställa kravet på att enbart behöriga lärare, det vill säga lärare som är legitimerade, kan bli fast anställda. Anledningen till detta krav är att man vill värna kvaliteten i skolan och därför medges endast visstidsanställningar som en undantagslösning för den som undervisar utan att vara behörig lärare. Det moderata förslaget bygger på att detta krav ska gälla även andra verksamheter, exempelvis äldreomsorg. Helt enkelt därför att vi vill ha personal i våra verksamheter som faktiskt är utbildade för uppgiften.

Det borde inte heller för socialdemokratin, som åtminstone tidigare hade bildning som ett av sina ideal, att uppställa ett sådant krav. Socialdemokraterna av idag tycks dock ha hoppat i galen tunna även i denna del och väljer alltså här att ta aktiv debatt för att kunna upprätthålla en ordning där vi har outbildad personal i centrala välfärdsverksamheter. Du som fackligt aktiv vet att LAS är en för parterna dispositiv lagstiftning. Det vill säga att om parterna vill komma överens om att uppställa det krav vi föreslår så kan man göra det, huruvida en sådan lösning är möjlig att nå med facket i Borlänge kan vi naturligtvis bara spekulera om, men att säga att en sådan ambition strider mot lagen är i sak fel, eftersom kommunen i egenskap av arbetsgivarpart kan träffa ett sådant avtal om den fackliga motparten accepterar en sådan ordning. Frågan om vi lyckas införa vårt krav blir sålunda en fråga om utkomsten av en förhandling, snarare än en fråga om eventuell lagstridighet. Det blir sålunda en smula pinsamt när en fackligt aktiv socialdemokrat som Lars Jonsson spelar bort sig på egen planhalva och kommer dragandes med lögner om att kravet skulle vara lagstridigt, när lagens krav är dispositiva för arbetsmarknadens parter.

Jag hoppas att Lars Jonsson med sina partikollegor tar tillfället i akt när vi nu skriver nytt år i kalendern att ägna mindre tid på att skriva insändare om oppositionen och att i kraft av styrande parti både i riket och i Borlänge åt att lösa de akuta problem som råder både i Borlänge och i Sverige. Gott nytt år!

Carl-Oskar Bohlin (M)

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel