Annons
Vidare till dt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Debatt: Kortare utryckningstider är viktigare än ideologiska skygglappar – kvalité och innehåll ska avgöra vem som utför uppdraget

Även om man tar hänsyn till låg befolkningstäthet och att Dalarna är ett typiskt glesbygdslän är ambulanssjukvården i regionen relativt dyr. Nettokostnaden per invånare är hög och stigande. Dessutom är utryckningstiderna ofta alltför långa, särskilt på landsbygden. Detta är något som vi inom den styrande majoriteten i Region Dalarna inte tänker låta fortgå utan åtgärder.

Därför var ett av uppdragen i den av Dalasamverkan nyligen beslutade regionplanen och budgeten för 2021-2023 att låta Regionstyrelsen tillsätta en extern utredning med syftet att undersöka förutsättningarna för att lägga ut hela eller delar av ambulanssjukvården på entreprenad.

Av det vi har kunnat konstatera hittills i utredningen som har presenterats är att vi i regionen har höga administrationskostnader, för mycket byråkrati och ett alltomfattande schablonbidrag som är betydligt högre än i andra jämförbara regioner. Dessutom borde de icke-akuta transporterna kunna samordnas bättre. De icke-akuta uppdragen utgör dessutom merparten av ambulansens verksamhet idag.

Sålunda finns det väl underbyggda skäl till att låta en extern utredare undersöka om det går att använda resurserna på ett bättre sätt.

I Östergötland – numera styrt av Socialdemokraterna – har ambulanssjukvården bedrivits i privat regi sedan 1990-talet. Samarbetet med de entreprenörer som står för driften har fördjupats och verksamheten gradvis effektiviserats, oavsett färg på politiskt styre.

Den ryckighet och brist på kontinuitet som Socialdemokraterna menar är typisk för privata alternativ har lyst med sin frånvaro.

År 2019 var Östergötland snabbast till patienten och hade bäst resultat i Sverige när det handlar om överlevnad efter hjärtstopp. Regionen har vidare en låg kostnad för vården utanför sjukhuset både när det handlar om pris per uppdrag och kostnad per invånare.

I Region Skåne kör vissa distrikt i privat och andra i offentlig regi. När Region Skåne nyligen skulle ta tillbaka ett distrikt i offentlig regi visade en utredning på en merkostnad på 40 miljoner kronor, varpå avtalet med entreprenören istället förlängdes.

Enligt Socialdemokraterna och Vänsterpartiet är privata entreprenörer inom vården alltid av ondo, oavsett om det handlar om att driva en vårdcentral eller ha hand om ambulanssjukvården.

Verkligheten visar dock att det är dumt att låsa fast sig vid huruvida driftformen är offentligt eller privat. Vår uppfattning är att det är kvaliteten och innehållet som ska avgöra vem som utför uppdraget.

Vi ser därför fram mot vad resultatet av den externa utredningen kommer att visa. Därefter ska vi värdera alternativen för ambulanssjukvård i Dalarna – utan ideologiska skygglappar. Att vi kan korta tiderna vid akut utryckning på landsbygden är viktigare för Dalfolket.

Ulf Berg (M), regionstyrelsens ordförande

Sofia Jarl (C), hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel