Annons
Vidare till dt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

DEBATT: Johansson (S): Falu kommun riskerar att kastas tillbaka i en akut lappa och laga-politik

I coronatider, är det svårt att sia om de kommande år. Det syns också i Falualliansens budgetförslag 2021–23. Vid Falualliansens budgetpresentation framkom att Serviceförvaltningen ska bidra med 10 miljoner kronor i ökat utrymme för andra förvaltningar. Vad innebär detta, och hur har man kommit fram till detta?

Serviceförvaltningen handhar bland annat kommunens fastigheter, dess kök, it- och fordonsflotta. Man hanterar stora delar av kommunens investeringar i kommunala byggnader. Många har sin anställning inom förvaltningen och verksamheten finansieras med hyror och avgifter, som ska täcka kostnaderna.

Besparingarna i budget 2020 innebar att förvaltningen ej gjorde några hyreshöjningar och vissa andra kostnadshöjningar, oberoende av de verkliga kostnaderna. Kunde göras ett år utan att verksamheten påverkades alltför negativt.

Nu, samma metod än en gång. Förvaltningen kommer inte att kunna höja hyror eller ha full täckning för vissa andra kostnader under 2021. Detta skapar kostnadsdrivande framtida problem. Man riskerar att skapa en underhållsskuld där fastighetsskötsel och underhåll skjuts på framtiden. Vi socialdemokrater har under den gångna mandatperioden påbörjat ett arbete för att beta av tidigare stora underhållsskulder. Nu riskerar vi att på nytt kastas tillbaka i en akut ”lappa och laga”-politik. Förödande på kort och lång sikt.

Personalmålsättningen heltid till alla hotas, då dessa besparingar kan innebära stora personalförändringar. Har då förslaget kommunicerats och hanterats? Falu kommuns nämnder har haft diskussioner om mål och medel, vilka satsningar och besparingar man önskar. Här finns olika åsikter och skilda prioriteringar bland politikerna. Men information har givits, och diskussioner har förts.

När det gäller serviceförvaltningen, som styrs av Kommunstyrelsen, via det politiskt tillsatta serviceutskottet, har inga sådana diskussioner förts. Serviceutskottets moderata ordförande tycks vara lika lite inblandad i själva framtagandet av förslaget som resten av utskottet.

Vi politiker i utskottet har körts över, och det är tydligt, att den nuvarande politiska ledningen inte önskar diskussion eller debatt. Inte heller andras tankar och förslag. Inte helt oväntat, då man saknar majoritet i utskottet.

Vi socialdemokrater kommer inte att stillatigande acceptera att det på nytt byggs upp framtida underhållsskulder, som kostar mer att åtgärda i framtiden, än att åtgärda dem när de uppstår. Vi kommer inte heller att acceptera att ”heltid till alla” skjuts i sank av den borgerliga minoritet som styr Falu kommun.

Vi är beredda att föra samtal om den framtida kommunala verksamheten och vara öppna för kompromisser. Men då ska vi diskutera detta i de politiska forum där vi är representerade, inte minst i kommunens Serviceutskott.

Lars Göran Johansson (S)

2:e vice ordförande, Falu Kommuns Serviceutskott

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel