Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

DEBATT: Jägarkåren bör ta sitt ansvar, stoppa användandet av blyhaltig ammunition

Annons

Falukuriren publicerade den 29 september en intressant artikel om hälsorisker med bly runt Falu gruva. Men det sprids fortfarande stora mängder bly i naturen. Sedan blyhaltig bensin förbjöds är det bly från ammunition som är den stora föroreningskällan.

Mängden bly som årligen sprids i svensk natur genom blyhaltig jaktammunition är i storleksordningen 150 ton. Det mesta från hagel men en del också från kulammunition. Från expanderande kulor sprids blyfragment i djurkroppen och jägare som äter mycket viltkött har förhöjda blyhalter i blodet.

Men det är andra arter som drabbas hårdare. Kungsörnen till exempel har genom årtusendena till stor del levt på bytesrester efter stora rovdjur. Nu är det människan som är det dominerande rovdjuret och kungsörnen får i sig bly från slaktrester och skadeskjutna självdöda djur.

I ett svenskt forskningsprojekt har man försett ett antal kungsörnar med sändare som led i ett uppföljningsprogram i en vindkraftpark. Som bieffekt såg man att örnarnas flyghöjd var relaterad till nivåerna av bly i blodet. Redan vid måttligt förhöjda blyhalter såg man en sänkning av flyghöjden som uttryck för neurologisk påverkan.

Man har också sett högre blyhalter i örnar som avlidit i samband med kollisioner, vilket tolkas som att bly ger nedsatt reaktionsförmåga. Blodprov på unga örnar i samband med ringmärkning, bland annat i Dalarna, visar på låga ”bakgrundsnivåer” men i samband med starten av jaktsäsongen på hösten stiger nivåerna kraftigt. Det finns cirka 600 par kungsörnar i Sverige och deras känslighet för bly är hög. Blyföroreningarna från jaktammunition räcker teoretiskt att döda 100 000 örnar årligen.

År 2006 var vi på väg att få ett totalförbud mot blyhaltig ammunition i Sverige men förslaget röstades ned i riksdagen. Till och med i naturreservat och nationalparker är det tillåtet att sprida giftet. Och det hittas blyförgiftade örnar i Dalarna varje år, trots att de flesta sjuka fåglar gömmer sig och aldrig hittas. Riskerna med bly i ammunition är nu så välkända att ingen jägare som använder blyhaltig ammunition kan kalla sig djurvän.

När ska jägarkåren ta sitt ansvar och strypa den sista stora blyföroreningen till svensk natur?

 

Börje Dahlén, Dalarnas Ornitologiska Förening

Börje Dahlén anser att blyhaltig ammunition ska sluta användas helt.

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare
Annons