Annons
Vidare till dt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Debatt: Investeringar i infrastrukturen krävs för att Dalarna ska leva

Dalahästar, Vasaloppet, fjällen och Falu koppargruva, många är de destinationer i Dalarna som är beroende av transporter för sin turism och besöksnäring. Bilen, lastbilen, bussen, eller flyget fyller nödvändiga funktioner för transport av såväl gods som människor.

Transporter och BNP-tillväxt hänger tydligt ihop. När politiken begränsar resor och transporter begränsar den samtidigt möjligheten till specialisering och effektivisering. Vissa varor och komponenter skulle inte längre ha en tillräckligt stor marknad, annat skulle bli dyrare eller sämre. Utan möten mellan uppfinnare, ingenjörer och entreprenörer stannar innovationslandet Sverige. Utan transporter stannar turistlandet Sverige.

En upprustning av större vägar och investeringar i det regionala vägnätet är nödvändigt för en stärkt regional konkurrenskraft i Dalarna. Att investeringarna i vägnätet under lång tid varit eftersatta börjar också få konsekvenser genom fler olyckor och begränsningar i mobiliteten av både persontrafik och gods.

Exempelvis är vissa vägsträckor inte mötesseparerade trots mycket tung trafik och det i kombination med dåligt underhåll ökar risken för olyckor. Problemet med feldoserade kurvor har uppmärksammats mycket den sista tiden och lösningen sägs ofta vara sänkt hastighet. Det här är inte korrekt. Feldoserade kurvor behöver rätas ut, smala vägar få en vägren.

Av allt persontransportarbete sker 80 procent på väg. Trots det tyckts debatten handla om att transporter via vägen ska begränsas och gömmas undan. Här behöver vi istället tänka tvärtom, vägen ger oss utveckling, tillväxt och konkurrenskraft.

Lastbilen är i regel det enda alternativet där hamnar, flygplatser och järnvägar inte finns, vilket ofta är fallet i Dalarna. Lastbilen ingår dessutom i nästan alla transportkedjor – ofta de första och sista milen. God vägstandard är nödvändigt för att koppla samman transportslagen som i sina respektive roller är viktiga för att vårt samhälle ska fungera och utvecklas.

Flygets plats i transportsystemet är obestridligt viktig som enda möjligheten att resa snabbt över långa avstånd, vilket är en förutsättning för näringslivet i hela Sverige. Flyget ger också åtkomst till övriga världen. Regeringen behöver se möjligheterna med de regionala flygplatserna i Mora och Sälen, för såväl besöksnäring som för tillväxt och utveckling. Flygskatten beskattar avstånd i stora delar av landet som många gånger saknar alternativ.

Hela transportsektorn arbetar aktivt med hållbarhetsfrågan och mycket har hänt på några få år: elektrifiering, biodrivmedel och effektiviseringar. Här måste nödvändiga lagförslag och infrastrukturinvesteringar följa med så att denna utveckling understödjs. Transportföretagen vill att staten tar ett större ansvar för en reell utbyggnad av elvägar, vilket är ett bra sätt att få ner utsläpp men att samtidigt stå upp för konkurrenskraft och säkerhet.

För att resan mot ett hållbart samhälle ska kunna fortgå och om det regionala välmåendet ska öka, då får rörligheten inte minska – samtliga trafikslag har en roll att spela. I debatten beskrivs ibland transporter som att dessa skulle vara ett problem i sig. Men, lösningen är inte färre transporter utan istället bättre och mer effektiva transporter.

I framtiden kommer passagerare och gods att resa tyst, utsläppsfritt och rent. För att förverkliga framtidens transportsystem måste politiker och beslutsfattare på alla nivåer våga investera. Det krävs stöd till klimatinvesteringar likväl som att höja vägstandarden, bygga nytt och bidra till flygets och hamnars omställning. På så sätt utvecklar vi vår gemensamma välfärd; på så sätt stärker vi den svenska konkurrenskraften.

Tina Thorsell

Samhällspolitisk chef Transportföretagen

Cecilia Lagerdahl

Näringspolitisk expert, Transportföretagen

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel