Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Debatt: I medieskuggan har Europas framtid avgjorts - ömsom vin, ömsom vatten

Annons

Något i skuggan av inrikesnyheterna har de viktiga besluten om fördelning av utskottsplatser i Europaparlamentet ägt rum. Viktigt, då det kommer att ha stor betydelse för vilka områden våra svenska Europaparlamentariker kommer ha möjlighet att påverka de kommande fem åren.

Resultatet är ömsom vin, ömsom vatten. Det finns svensk representation i alla utskott utom fem, inklusive en ordförandepost i DEVE, utskottet för utveckling och bistånd. Utdelningen får därför sägas vara ganska god. Vi saknar dessvärre ordinarie ledamöter i de tyngre utskotten jordbruk, budget och budgetkontroll - samtidigt som vi har fem svenskar som ordinarie i miljöutskottet och fyra i jämställdhetsutskottet.

Utifrån ett näringslivsperspektiv är det positivt att vi har svenska parlamentariker i de viktiga utskotten för handel, inre marknad och industri men även i arbetsmarknadsutskottet. Många frågor som kommer att behandlas i dessa utskott är avgörande för både svensk och europeisk konkurrenskraft.

Den inre marknaden är kärnan i EU-samarbetet och det behövs en ny strategi för hur den ska fördjupas och stärkas. Digitaliseringen måste vägas in bättre. På handelssidan bör EU ta på sig den globala ledartröjan och verka för färre handelshinder och fler frihandelsavtal. Regelverken för näringslivet bör bli enklare, bättre och mer transparenta.

En ytterligare viktig fråga under perioden blir att slå vakt om att den sociala pelaren inte tillåts slå sönder den svenska arbetsmarknadsmodellen. Samtliga frågor medför ett stort och viktigt ansvar för våra förtroendevalda.

Hela fem ledamöter och en ersättare kommer under mandatperioden att jobba med frågor som rör miljö och hälsa i utskottet ENVI, ”Environment, Public Health and Food Safety”. Representation i detta utskott finns från hela sex svenska partier och även de bör ha med sig ett näringslivsperspektiv. Internationell samverkan med globala lösningar tillsammans med en ambitiös EU-politik krävs i klimatfrågan. EU varken kan - eller bör agera ensamt utan bör istället söka samverkan för att möta klimatutmaningen.

EU står inför stora utmaningar med Brexit, ökad protektionism och geopolitisk oro i vårt direkta närområde. Från näringslivets håll kommer vi att noga bevaka och om önskat även ge stöd till våra svenska parlamentariker. Mycket har gjorts och ännu mer både kan, bör och ska göras.

Därför är det av yttersta vikt att våra parlamentariker prioriterar att slå vakt om EU:s fyra friheter, själva grunden för Europasamarbetet. De måste fokusera på att värna fred och välstånd genom en politik för ökad handel och ekonomisk tillväxt - på att ta bort de hinder som försvårar samarbete och den inre marknadens funktioner så att EU:s medlemsstater kan vara konkurrenskraftiga även globalt. Det är så får vi ett tryggt och framgångsrikt Europa.

Anders Edholm, chef för Svenskt Näringslivs Brysselkontor

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel