Annons
Vidare till dt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

DEBATT: Helt seriöst - strandskydd för en 20 centimeters bred rännil genom fäbodvallen?

En 20 cm bred rännil stoppar Patrik Ardefelt i Särna från att bygga en fäbod på sin tomt. Rännilen anses nämligen ge upphov till strandskydd, 100 meter åt vartdera hållet. Det innebär att Patrik inte kan bygga på sin tomt – alls. Patriks fall är ett exempel på hur orimlig och byråkratisk tillämpning av strandskyddsreglerna kan drabba enskilda fastighetsägare, menar Alexandra Gillström och Viktoria Hybbinette på Centrum för rättvisa, som nu hjälper Ardefelt att få strandskyddet upphävt.

Tomten som Patrik Ardefelt och hans familj har köpt i Särna är ensligt belägen på en gammal fäbodvall i skogen. På tomten vill Patrik uppföra en egentimrad fäbod utan el och vatten, som liknar de hus som redan finns i närheten.

Problemet är bara att det på tomten finns en cirka 20 cm bred rännil. Rännilen, som troligtvis är grävd för att leda vatten till betesdjur, är torrlagd under delar av året och är inte utmärkt på kartorna. Hittills har länsstyrelsen och mark- och miljödomstolarna ansett att det lilla flödet ska omfattas av strandskydd, och dispens har inte beviljats. Det innebär att Patrik Ardefelt inte kan bygga något på sin tomt.

Strandskyddets syfte är att bevara allmänhetens tillgång till stränder och skydda djur- och växtlivet i strandområden – något som helt saknas i Patrik Ardefelts fall. Rännilen ligger inte vid en strandlinje, det lever ingenting i den och det finns ingenting som tyder på att den hyser några andra naturvärden. Men i och med att det inte finns någon nedre gräns för vilka vatten som ska omfattas av strandskyddsreglerna faller Patriks rännil in under bestämmelserna.

Det finns dock hopp. Sedan hösten 2014 finns en ny möjlighet att upphäva strandskyddet för små vattendrag som saknar betydelse för strandskyddets syften, just som rännilen på Patriks tomt. Den regeln infördes eftersom det många gånger är orimligt att ett litet vattendrag ska skyddas på samma sätt som hav och stora sjöar. Respekten för strandskyddet riskerar att urholkas om det leder till skeva resultat för enskilda. Hittills har dock länsstyrelsen inte tillämpat regeln i Patriks fall, trots att mark- och miljödomstolen tydligt pekat på att bestämmelsen är tillämplig.

Se Centrum för rättvisas film om ärendet

Nu får länsstyrelsen en ny chans. Som juridiskt ombud för Patrik Ardefelt har Centrum för rättvisa lämnat in en ansökan om upphävande av strandskyddet på tomten till Länsstyrelsen Dalarna. Länsstyrelsen handlägger just nu ärendet.

Nu hoppas vi att länsstyrelsen gör det enda rimliga och upphäver strandskyddet så snart som möjligt – så att Patrik till slut kan bygga sin fäbod.

Alexandra Gillström

Viktoria Hybbinette

Jurister på Centrum för rättvisa och ombud för Patrik Ardefelt

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel