Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Debatt: Företagare vittnar om oro och ökad arbetsbörda – slopa personalliggarna

Annons

Den 1 juli i fjol utvidgades kraven på personalliggare till att omfatta fler branscher. Systemet innebär att alla som är verksamma i en lokal där det bedrivs näringsverksamhet måste vara inskrivna i liggarna. Det innebär förutom företagsledaren och deras anställda make, maka, sambo och barn under 16 år som också löpande ska antecknas i personalliggaren när de är verksamma i företaget. Det spelar ingen roll om företagaren eller familjemedlemmarna får lön eller inte.  Varje gång någon som är verksam i företaget kommer eller lämnar arbetsplatsen ska det antecknas – vilket många vittnar om blir ohållbart i långa loppet. Skatteverket räknar in så att alla på arbetsplatsen finns inskrivna i liggaren. Om någon saknas får företaget betala kontrollavgifter på upp till 25 000 kronor.

Företagarna står bakom ambitionerna att stävja svartarbete, skatteundandragande och osund konkurrens, men det är avgörande att detta arbete baseras på rättvisande empiriskt underlag. Det finns idag ingen tillförlitlig undersökning som stödjer att personalliggare faktiskt har minskat svartarbete. I stället ser vi att de negativa konsekvenserna av systemet och Skatteverkets tillsyn är övervägande och påtagliga. Flera företagare vittnar om buffliga metoder när myndighetens kontrollanter kommer in och stör verksamheten, ökad administrativ börda i det dagliga arbetet, och oro över hotet om höga kostnader för viten av mycket bagatellartade misstag kring hanteringen av personalliggaren.

Ökade administrativa kostnader, oro och regelbörda drabbar däremot inte bara företagen och dess anställda. Arbetsgivare är ansvarig för att personalen skriver in sig i personalliggaren. Därmed minskar viljan bland företagen att ta in de som står långt från arbetsmarknaden som kan innebära en ökad risk på grund av missar i personalliggare. Stränga straff innebär att många företagare väljer att inte chansa med vilka de tar in i verksamheten. Kraven på de anställda höjs än mer. Regelverket blir därför kontraproduktivt. Både Skatteverket och den nytillträdda regeringen måste ta frågan på allvar och lyssna på företagen som är innerligt trötta på att drabbas av det ogenomtänkta regelverket för personalliggare.

Företagare ska fokusera på att driva och utveckla sina verksamheter, inte att underhålla system för myndighetsutövning som saknar bevisad effekt. Systemet med personalliggare drabbar företagen som är skötsamma, deras medarbetare, och de som står långt från arbetsmarknaden. Att medge att man har gjort fel är inte någon last för varken en myndighet eller politiker, tvärt om. Det är dags att erkänna att det utvidgade systemet med personalliggare var ett felsteg och helt slopa systemet.

 

Eva Cooper, regionchef Dalarna, Företagarna

Erik Ageberg, näringspolitisk expert, Företagarna

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel
Annons