Annons
Vidare till dt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

DEBATT: Fackliga organisationer i Region Dalarna: Bristande information och ökande oro bland medarbetare

Det finns inom Region Dalarna ett Medbestämmandeavtal som arbetsgivaren och vi fackliga organisationer förväntas följa och förvalta. Där står om rätten till insyn, inflytande och samverkan. Vår ambition är, och har alltid varit, att samverka med arbetsgivaren för att ge våra medlemmar goda anställningsförhållanden och en god arbetsmiljö. Detta för att på så sätt säkerställa att verksamheterna kan utföra ett gott arbete med god kvalitet på ett kostnadseffektivt sätt.

Att våra medlemmar/medarbetare under kortare period kan arbeta självständigt och fullfölja sina uppdrag är en självklarhet, men för att arbetet ska kunna fortskrida och utvecklas krävs information och kunskap om vad som skall utföras och att direktiv tas fram på ett sätt, som möjliggör utveckling av alla våra verksamheter. Detta för att hela Region Dalarna ska fortsätta utvecklas och optimera sina verksamheter gentemot befolkningens behov.

Vi fackliga organisationer saknar idag information om vad som förväntas av våra medlemmar i Region Dalarna. Den information vi får har vi ofta fått via media, Regionens INTRA (regionens informationskanal till medarbetare) eller som ”rykten”, vi varken kan dementera eller bekräfta. Våra medlemmar är lojala och självständiga i utförandet av de uppdrag de blivit tilldelade. När det brister i informationen kring just ”min” verksamhet och min chef skapar det oro och de anställda ”tappar farten”. Vi upplever att den bristande informationen och samverkan medför ett hemlighetsmakeri och att beslut tas bakom lyckta dörrar.

Vi ser en ökad oro bland medarbetare inom flera enheter eftersom chefstjänster inte förlängs eller avslutas i förtid utan att konsekvensbeskrivning och riskanalys utförts. Verksamheterna påverkas när den tillförordnade chefen inte har möjlighet, befogenhet och ibland inte heller förmåga att vara chef med allt det innebär. Våra medlemmar har då svårt att bedriva en bra verksamhet då arbetsfördelning och i vissa fall även målstyrning saknas.

Vi ser en uttalad försämrad arbetsmiljö för våra medlemmar anställda inom Central förvaltning/Regionkontoret. Vi tycker oss se att politiken tar över tjänstemännens förvaltande roll och kastar nästan färdiga utredningar i papperskorgen och själva föreslår lösningar som saknar konsekvensbeskrivning. Konsekvenserna blir att chefer i övriga förvaltningar saknar stödfunktioner som de behöver för att fullgöra sina uppdrag och åtaganden.

Rollfördelning och kvalitet i linjeorganisation behöver återupprättas och följas.

• Vi kräver att Region Dalarna följer sin egen arbetsmiljöpolicy och att rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet med riskanalyser och konsekvensbeskrivningar verkställs.

• Vi kräver också att det centrala samverkansavtalet (MBA) följs och att ledningen har dialog, information och förhandling med berörda fackliga organisationer innan beslut fattas.

Annelie Sundstedt

Ordförande Saco-rådet region Dalarna

Margaretha Nordman

Tf. ordförande Vision Region Dalarna

Mona Månsson

0rdförande Kommunal Bergslagen

Marion Vaeggemose Ordförande Vårdförbundet Dalarna

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel