Annons
Vidare till dt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Debatt: Ett aktivt skogsbruk är avgörande för Dalarnas framtid

Vi skogsägare levererar livsviktiga värden till hela samhället. Våra skogar är ”koldioxiddammsugare” som både binder koldioxid när de står på rot i landskapet och blir till förnybara produkter för att ersätta klimatskadlig plast, olja eller betong. Dessutom erbjuder våra skogar fantastiska möjligheter till friluftsliv och avkoppling.

Genom åren har vi skogsägare arbetat långsiktigt med ett hållbart brukande av skog och skydd av värdefulla miljöer genom frivilligt och formellt skydd. Vi motsätter oss inte ett funktionellt skydd av skog där äganderätten respekteras och markägaren får full ersättning. Det behövs dock en konstruktiv diskussion om hur mycket mark som i ett totalt perspektiv ska undantas från brukande. Hur, och av vem, de avsatta områdena ska skötas för att behålla naturvärdena måste också klargöras.

På olika nivåer i Sverige, Europa och i världen pågår just nu samtal om hur vi ska hejda förlusten av biologisk mångfald. Det är en mycket viktig diskussion men den måste ske med ett bra underlag där vi har samma definitioner av skydd och kan jämföra varandras insatser – så är inte fallet idag.

Skyddad natur redovisas ofta i olika kategorier som definierats av internationella naturvårdsunionen, IUCN. I en granskning som LRF Skogsägarna har gjort framkommer att svenska myndigheter i stor utsträckning endast redovisar områden i kategorin för strikt skydd. Samtidigt redovisar andra länder främst områden i övriga kategorier. Det gör att jämförelserna mellan länder blir missvisande.

Resultatet blir att det framstår som att vi i Sverige skyddar väldigt lite mark och att man i andra länder i Europa istället skyddar väldigt mycket. Det är en missvisande bild som bygger på helt olika definitioner av skydd.

I en nyligen presenterad rapport pekar LRF Skogsägarna på att Sverige skulle ligga i topp i Europa vad gäller skydd av mark om vi rapporterade på samma sätt som andra europeiska länder gör.

Räknar vi i Sverige på ett likartat sätt som andra länder gör så innebär det att 58 procent av marken i Dalarna i olika grad har restriktioner för markanvändning och därmed skulle räknas som skyddad inom ramen för de internationella definitionerna.

I beräkningen som har gjorts på uppdrag av LRF Skogsägarna ingår i formellt skydd – inklusive impediment – vattenskyddsområden, strandskyddsområden (utanför tätorter), biosfärområden, världsarv och riksintressen för friluftsliv och naturvård. Det innebär med andra ord både områden som idag möjliggör skogsbruk och områden som inte gör det.

De områden där skogsbruk idag i princip inte alls får förekomma utgör 25 procent av marken i Dalarna.

Här i länet slutförs nu arbetet med regionalt skogsprogram. Det bygger på en god diskussion om hur vi ska använda markresurserna som finns i vårt län, samtidigt som vi värnar den biologiska mångfalden.

Djur, växter och människor är på olika sätt beroende av att skogen levererar sina många nyttor. Det aktiva skogsbruket är avgörande både för klimatet och för hela Dalarnas framtid.

Karin Perers, föreningsordförande Mellanskog

Ingela Sannesjö, ordförande Mellanskog i norra Dalarna

Göran Engström, ordförande Mellanskog i södra Dalarna

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel