Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

DEBATT: Dalapolitiker, hur kommer ni att satsa på konsten?

Annons

Professionell bild- och formkonst blev, efter riksdagsbeslut, en central del av Kultursamverkansmodellen som ger länet statliga anslag. Det innebär att Landstinget Dalarna nu bör utveckla sin konstverksamhet i samverkan med länets kommuner och konstnärer.

I partienkäten på Kulturvalet.se svarar dessutom alla rikspartier Ja på frågan om invånarna, oavsett var i landet man bor, ska kunna ta del av ett mångfasetterat utbud av bild- och formkonst. Så en högaktuell fråga som de nyvalda region- och kommunpolitikerna i Dalarna borde besvara är: vilka satsningar på bild- och formkonsten vill ert parti göra?

Vi bidrar med fyra uppslag.

Det mest tillgängliga konstnärliga uttryck vi har i våra vardagsmiljöer är den offentliga konsten. Genom att tillämpa enprocentsregeln för konstnärliga gestaltningar får kommunen en mekanism som år för år säkerställer att våra livsmiljöer berikas med konstnärliga kvaliteter. Skrivs enprocentsregeln in i markanvisningar och exploateringsavtal delas ansvaret för den offentliga konsten mellan privata och offentliga aktörer.

Oavsett i vilken kommun man bor, bör det finnas en levande konstscen. För det behövs ett par utställningsplatser för samtida konst i kommunen och att bild- och formkonstnärerna får skäliga villkor och betalt för sin arbetstid (MU-avtalet) när de ställer ut. Det behövs för konstnärers medianinkomst i Dalarna är 12112 kr före skatt (2014), vilket kan jämföras med 23841 kr som är genomsnittet för alla yrkesverksamma i länet.

Två andra utmaningar är att säkerställa dels att kommunen har en strategi för att konsten och kulturen finns med i samhällsplaneringen, dels att det finns ateljéer och verkstäder för konstnärer till överkomliga hyror.

Tar kommunerna ett helhetsgrepp om de här fyra områdena kan invånarna i Dalarna få ett likvärdigt utbud av samtida konst och kultur. Här kan och bör Landstinget Dalarna samverka och stödja de kommuner som utarbetar planer för bild- och formkonsten. I exempelvis Västra Götaland går regionen in med delfinansiering för att konstnärerna ska få skäliga utställningsersättningar.

Genom att ta stöd i manualen ”Så kan kommunen kvalitetssäkra sin konstpolitik” blir det lättare för kommunerna och regionen att leva upp till grundlagens skrivning om att den ”enskildes kulturella välfärd” ska vara ett av tre ”grundläggande mål för den offentliga verksamheten” och det nationella kulturpolitiska målet som slår fast att ”kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling.”

Vi hoppas att regionens och kommunernas politiker vill svara på frågan: Vilka satsningar på bild- och formkonsten vill ni göra under mandatperioden 2018-2022?

Matilda Haritz Svenson, talesperson för Konstnärernas Riksorganisation i Dalarna och ordförande för Konst i Dalarna

Katarina Jönsson Norling, ordförande för Konstnärernas Riksorganisation

Linda Marie Karlsson, konsthantverkare, tf. vice ordförande för Konstnärernas Riksorganisation

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare
Annons