Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Debatt: Behovet av inomhushallar är alarmerande i Borlänge, varför har ni inte satsat på ungdomsidrotten?

Annons

Jag har kunskap om hur utvecklingen varit gällande idrottsanläggningar i cirka 20 orter och städer de senaste 20-25 åren. Det jag noterat är att satsningen på barn och ungdomars möjligheter till deltagande i idrott har ökat markant i de flesta orter jag besökt, vilket är fantastiskt. Det är dock med en stor klump i halsen jag kan konstatera att det tyvärr inte gäller i Borlänge kommun. Det skriver idrottsledaren Hans-Martin Isberg, Borlänge, i en debattartikel.

På 80- och 90-talet åkte jag som aktiv idrottare runt hela Sverige på olika idrottsaktiviteter. Det var alltifrån friidrott, tennis och fotboll. Men det var främst inom handbollens område som jag hade möjlighet att besöka många idrottsanläggningar i vårt avlånga land.

Nu när vi närmar oss 2020-talet så har jag haft förmånen att i cirka tio års tid återigen göra samma resa och besöka samma orter/städer för olika idrottsaktiviteter, men nu som ungdomsledare eller förälder.

Jag kan därför med säkerhet uttala mig vad som hänt när det gäller utvecklingen av idrottsanläggningar på respektive ort de senaste 20-25 åren. Det jag med tydlighet noterat är att satsningen på barn och ungdomars möjligheter till deltagande i idrott har ökat markant i de flesta orter jag besökt, vilket är fantastiskt.

Det är dock med en stor klump i halsen jag kan konstatera att det tyvärr inte gäller i Borlänge kommun. Man slås av att oavsett var man kommer så är förutsättningarna bättre där än i Borlänge och då främst när det gäller förutsättningar för inomhusidrotterna.

Några exempel på orter där kommunen med tydlighet valt att prioritera barn och ungdomars möjlighet till idrottande: Karlstad, Sigtuna, Lindesberg, Uppsala, Finspång, Nyköping, Norrköping, Eskilstuna, Östersund, Gävle…listan kan göras lång. Det finns förstås fler exempel, men jag har valt ut en blandning av både större och mindre städer/orter.

Fråga är då (enligt mig) varför har inte Borlänge kommun valt att prioritera barn och ungdomars idrottande de senaste 20-25 åren?

Behovet av fler fullstora inomhushallar i Borlänge är alarmerande stort.  Så stort att vi kanske inte kan vänta på att en ny Multiarena ska byggas utan kommunen måste ta beslut om att resa en provisorisk fullstor hall i anslutning till Maserhallen.

En av anledningarna till att idrottsföreningarna växer är att befolkningen i Borlänge ökat med flera tusen invånare de senaste åren. Detta medför förstås att antalet elever i Borlänges skolor också ökar. Vi ser den främsta befolkningsökningen i våra västra och centrala delar av staden. Dessa fem skolor (Hagagymnasiet, Soltorgsgymnasiet, Maserskolan, Solängskolan och IM) har sin idrottsundervisning i Maserhallen, vilket medför att Maserhallen redan nu är helt fullbokad även på dagtid. 

Vi vet redan nu att både elevantalet och idrottsundervisningen på dessa skolor ökar till nästa läsår. Vi vet också att idrottsföreningarnas verksamheter växer med många nya tjejer och killar som vill idrotta.

Om kommunen vill skapa goda möjligheter till kvalitativ föreningsidrott och samtidigt undvika kaos när det gäller idrottsundervisning på de centrala skolorna i Borlänge så behöver det stå en provisorisk fullstor inomhushall i anslutning till Maserhallen när skolorna börjar hösten 2019. 

I ett långsiktigt kommunekonomiskt perspektiv är det av allra största vikt att dagens barn och ungdomar ges möjlighet att bli en del av samhället. Genom en stimulerande, utvecklande och glädjefylld  uppväxtmiljö skapas det mycket goda förutsättningar för att barn och ungdomar ska uppleva hälsa och välbefinnande (såväl fysiskt, psykiskt som socialt).  De får på så vis stora möjligheter att fullfölja skolan på ett tryggt och tillfredsställande sätt samt att det leder till att de blir konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden.

Vad har detta med idrott och idrottsmöjligheter att göra?

Idrottsrörelsen är Sveriges största folkrörelse och har därmed stora möjligheter att påverka hela vårt samhälle. Huvudsyftet med barn och ungdomsidrott i Sverige är att behålla så många tjejer och killar som möjligt så länge som möjligt i verksamheten. För att lyckas med detta syfte så ska hela verksamheten genomsyras av stimulans, utveckling och glädje. Detta skapar trygga och välmående individer som kan och vill vara en del av samhället.

För att idrottsrörelsen fullt ut ska lyckas med detta uppdrag så behövs det kompetenta och utbildade ledare som brinner för denna uppgift. Hur får vi intresserade ledare som har förmågan att bedriva en kvalitativ verksamhet? Ersättning, kläder, resor med mera kan i vissa fall vara en morot för att en ledare ska ta på sig ett uppdrag, men den ekonomiska verkligheten i många föreningar gör att dessa alternativ ofta inte är aktuella.

Kan däremot en förening erbjuda goda möjligheter att bedriva kvalitativ verksamhet så kommer garanterat fler kompetenta ledare öka i barn och ungdomsidrotten. Exempel på goda möjligheter att bedriva kvalitativ barn- och ungdomsträning:

- Bra träningstider. Medför kvalitet och möjlighet för fler att träna

- Närhet till idrottsanläggningen. Medför att fler barn- och ungdomar har möjlighet att idrotta i förening. Gäller främst de barn- och ungdomar som har ett sämre stöd hemifrån och måste ta sig själva till träning och match.

- Moderna och funktionella hallar/planer med tillgång till gym och teorisal. Medför kvalitet och individanpassning.

- Multihall (flera planer) som ger större träningsgrupper och fler ledare vilket medför kvalitet och till exempel större möjlighet till individanpassning.

Jag är helt säker på att beslutsfattarna i Borlänge kommun vill att våra barn och ungdomar ska ha en stimulerande, utvecklande och glädjefylld uppväxtmiljö som medför att de kan fullfölja skolan och bli en del av arbetsmarknaden.  Jag är dock inte helt säker på om de verkligen väljer rätt väg för att ge våra ungdomar dessa förutsättningar.

För att uppfylla ovanstående syfte (barn och ungdomars hälsa och välbefinnande) har många andra kommuner i Sverige valt att prioritera och satsa ekonomiskt på möjligheter till fysisk aktivitet och idrottsutövande för barn och ungdomar under ledning av utbildade och kompetenta ledare.

Vad är orsaken till att Borlänge kommun inte väljer att prioritera våra barn och ungdomars möjligheter till idrottsutövande (främst då inomhusidrotter som kräver stor hall)?

Jag har inte fullständig kunskap om kommunens ekonomi och hur det formellt går till vid beslutsfattande gällande prioriteringar och fördelning av pengar till alla kommunens verksamheter (Det kanske finns rimliga förklaringar till kommunens beslut gällande ekonomiska prioriteringar de senaste 20 åren).

Jag har däremot fullständig kunskap om hur utvecklingen varit gällande idrottsanläggningar i cirka 20 orter och städer de senaste 20-25 åren.  Dessa kommuner har valt att ekonomiskt prioritera utvecklandet av idrottsanläggningar och står nu med moderna, funktionella anläggningar som skapar mycket goda möjligheter för kvalitativ föreningsverksamhet.  Vilket i sin tur lockar till sig intresserade och kompetenta ledare som har förmågan att stimulera, utveckla och sprida glädje hos våra barn och ungdomar. Glada, trygga och välmående barn och ungdomar kan, vill och får vara en del av samhället.

Hur ser framtidsplanerna ut för våra barn- och ungdomar i Borlänge kommun?

 

Hans-Martin Isberg

Idrottslärare, handbollstränare, fotbollstränare, friidrottstränare och förälder

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel
Annons