Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

von Sydow missförstår hemvärnet!

Annons

Stor osäkerhet råder för närvarande bland hemvärnsfolket om organisationens - eller "truppslagets" - uppgifter. Besparingar i form av indragna övningar slår hårt mot medlemmarnas entusiasm och personliga offervilja. Regeringen uttalade tidigare önskemålet att hemvärnets numerär i landet skulle öka till avsevärt över 100 000 medlemmar - men är numera nere i cirka 70 000.

Inom hemvärnet florerar ryktet att ÖB försöker "svälta ut" den frivilliga organisationen. Moderatriksdagsmannen Rolf Gunnarsson på dalabänken frågade nyss försvarsminister von Sydow om dels besparingarna, dels hemvärnets framtida numerär.

Försvarsministern gav det milt kryptiska svaret att besparingarna inte är besparingar utan en del av "Försvarsmaktens interna planeringsprocess". Dock uppger von Sydow att några nya besparingar inom försvaret inte är aktuella efter höstens riksdagsbeslut i ämnet.

På Gunnarssons fråga om hemvärnets numerär svarar försvarsministern att "det finns relevantare sätt att beskriva behovet av hemvärnsresurser än i antalet personer, exempelvis i bataljoner."

Det där var ett betänkligt besked, bästa försvarsministern. De forna hemvärnskretsarna, som häromåret frejdigt omdöptes till "bataljoner" är ytterst sällan bataljoner i verklig mening. De utgörs av några hemvärnskompanier, som i sin tur sällan gör skäl för kompanibenämningen utan fastmer består av vardera några plutoner utan nämnvärd operativ samordning. Tidigare var gruppen, således sällan plutonen, hemvärnets gängse stridsenhet, vilket byggde på en realistisk uppfattning.

Bataljonsbegreppet är olyckligt, då det inger falska föreställningar om vad hemvärnet är och om dess förmåga och särart. Nu uppstår lätt villfarelsen att dessa lätt beväpnade - och som sådana ytterst värdefulla - bevakningsförband kan ersätta de vid försvarsreformen slopade lokalförsvarsbataljonerna.

Man skapar pappersbataljoner varpå landets försvarsminister bedömer hemvärnet efter antalet sådana "bataljoner". Gör ÖB det också?

Om svar anhålles.

Mer läsning

Annons