Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Visst får nobbad Falubo bli advokat

Annons

Falubon tog sin examen 1981 och efter notarietjänstgöring i länsrätten har han kontinuerligt arbetat som jurist och skattejurist.

Sedan 1998 har han haft anställning som biträdande jurist vid en advokatbyrå i Stockholm. Han har arbetat ensam i en filial till den byrån i Falun.

Huvudsakligen arbetatar han med skatterättsliga frågor, och han har uppgett till Högsta domstolen att på grund av arbetets inriktning har han sällan kontakt med domstolar och advokater.

I februari i år ansökte han om att få bli advokat, men advokatsamfundets styrelse, som fattar beslut i dessa frågor, avslog ansökan. Underlaget ansågs för tunt.

Bland annat tycket man att det var anmärkningsvärt att han inte hade fler positiva referenser från advokater och att han inte överhuvudtaget hade några yttranden från domstolar. Dessutom menade styrelsen att hans arbetsgivares yttrande inte kunde väga lika tungt som det brukar göra eftersom Falubon arbetar ensam på annan ort.

Det tyckte dock inte Högsta domstolen som fick ta ställning i frågan efter Falubons överklagande.

Högsta domstolen ansåg att trots att Falubons arbetsgivare inte dagligen ser honom i arbete så måste arbetsgivarens omdöme räknas tungt. Advokatbyrån i Stockholm har arbetsgivaransvar för Falubon vilket bland annat innebär att byrån har både tillsynsansvar för hans arbete och ett skadeståndsrättsligt ansvar gentemot hans klienter. I anställningsavtalet finns det reglerat hur Falubon fortlöpande ska hålla arbetsgivaren informerad om sitt arbete.

Trots att Högsta domstolen slår fast att han har få referenser anser den att man måste ta hänsyn till att han är inriktad på skattejuridik och att hans klienter oftast inte är inblandade i tvister som kräver domstolsprövning eller juridiskt ombud på ömse sidor.

De yttranden han har lämnat som underlag innehåller också mycket goda vitsord och därför anser Högsta domstolen att Falubon styrkt sin lämplighet för att bli advokat.

ANN-SOFIE MASTH

Mer läsning

Annons