Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vindkraft ger Ore fler jobb

/
  • Hedboberget. Vindkompaniet har tagit fram en fotomontagebild som visar hur en fullt utbyggt vindkraftspark med 15 snurror ter sig från badstranden i Dalfors.

Annons

Under tisdagen träffades representanter för Vindkompaniet kommunledningen för att diskutera det vindkraftverksprojekt som miljödomstolen gav klartecken till i april. Den 9 maj fick miljöbeslutet, som omfattar upp till 15 vindkraftsverk, laga kraft.

- I höst räknar vi med att kunna skriva avtal med kommunen. Sedan bygger vi vindkraftverken under 2008. Vi har sedan tidigare erbjudit kommunen att köpa två av vindkraftverken. Allmänheten ska också kunna köpa andelar, säger Dahlin.

Satsningen kan bli ett ekonomiskt uppsving för Orebygden.

- Vi räknar med att det under ett och ett halvt års byggtid handlar om ett arbetskraftsbehov på ungefär 300 mansmånader. (För 1,5 år skulle det betyda 17 heltidsarbeten). Det i sin tur leder till lokala övernattningar och mathållning i bygden. När sedan vindkraftsparken är klar måste vi ha ett par årsarbetare och deltidare för att sköta anläggningen, underhåll och service, säger Dahlin.

Vindkompaniet binder redan nu upp sig för en årlig avkastning till föreningar i bygden.

- I Dalfors handlar det om 0,5 procent av bruttointäkterna från vindkraftsparken. Lågt räknat handlar det om 100 000 per år till Dalfors- och Orebygden. De pengarna kan man göra mycket för lokalt. Vi brukar göra så här på varje ställe vi drar igång ett projekt. Vi vill gynna den lokala utvecklingen där vi fått möjlighet att verka, säger Jan Olof Dahlin.

Fakta: Vindkraftsparken i Dalfors

  • Vindkraftanläggningen på Hedbodberget ska bestå av maximalt 15 stycken vindkraftverk.
  • Navhöjden blir 90 meter. Rotordiametern blir 100 meter. Totalt blir vindkraftverken 140 meter höga, när rotorbladet pekar rakt upp.
  • Vindkraftverken beraäknas totalt producera cirka 100 GWh, vilket motsvarar årsfoörbrukningen av el för omkring 5000 villor. (Beräknat vid en förbrukning på 20 000 kWh/villa och år).
  • Kostnaden för varje enskilt vindkraftverk är inte klarlagt. Det beror på upphandlingen. Ett liknande projekt uppförs just nu i Umeå. Där hamnade kostnaden på 32,5 miljoner kronor per vindkraftverk.

Källa: Vindkompaniets projektbeskrivning.

Mer läsning

Annons