Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vill stoppa grustäkter

Annons

Både Vägverket och Skanska har tillstånd för täktverksamhet som går ut. I ett yttrande till länsstyrelsen föreslår miljö- och byggnadsnämnden att det inte ges förnyat tillstånd.

Miljö- och byggnadsnämnden anger som skäl att grustäkterna är belägna på ett grundvattenmagasin, ur vilket det kan tas ut mer än 10000 kubikmeter vatten per dygn, en mängd som är sex gånger större än produktionen av vatten vid vattenverket i Uggelbo, som förser centralorten Säter med vatten, eller cirka två tredjedelar av Borlänges behov.

"För att säkerställa framtida behov av dricksvatten i Säters kommun och eventuellt Borlänge kommunen ska ingen ytterligare exploatering av naturgrus tillåtas i det aktuella området", har nämnden beslutat att framföra i yttrandet till länsstyrelsen.

Nämnden anser att täkttillstånden står i strid med nationella miljömålet "Grundvatten av god kvalitet", delmål ett, och det regionala miljömålet steg ett där det står "Grundvattenförande geologiska formationer i Dalarna av vikt för nuvarande och framtida vattenförsörjning ska senast 2010 ha ett långsiktigt skydd mot exploatering som begränsar användningen av vattnet."

Vägverkets ansökan gäller att från och med 2 januari 2007 och till och med år 2015 få ta ut 600000 ton sand/grus, samt 1900000 berg, motsvarande 27800 material per år.

Skanska Sverige AB har ett gällande tillstånd till och med 30 juni 2007 och vill få nytt tillstånd fram till och med år 2015.

Den nya verksamheten omfattar uttag av 2100000 ton sand/grus, samt 225000 ton berg, motsvarande 254000 ton material per år.

Om länsstyrelsen ändå ger tillstånd för fortsatt täktverksamhet i Oråsenområdet, anger nämnden att strängare föreskrifter måste till än vad som gäller nu.

Bland annat:

- Nivåerna och eventuell påverkan på vattnet i de grundvattenrör som finns och planeras ska kontrolleras regelbundet.

- Oljor och smörjmedel ska inte förvaras inom täktområdet oavsett kärl.

- Salt och liknande kemikalier ska inte hanteras i täktområdet, vare sig för beredning av halkbekämpningsmatrial, för dammbekämpning eller andra ändamål.

ROLAND BERG

Mer läsning

Annons