Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vild villarusch i Leksand

Annons

Det byggs allt fler villor i Leksand.

Samtidigt sker det många om- och tillbyggnationer av äldre hus.

-Fastighetspriserna i Leksand fortsätter uppåt. I dag är det inte ovanligt att hus säljs för ett stycke över två miljoner kronor. Prisnivån på äldre hus har bidragit till att många familjer ser en nybyggnation som ett alternativ, förklarar Margaretha Åslund.

Under det gångna året gav byggnadsnämnden lov för 34 villabyggen och trenden är att villabyggena ökar.

-Det finns lämplig byggbar mark i Lycka samt strötomter i exempelvis Siljansnäs, Insjön och Käringberget. Dessutom har privata byggbolag mark, berättar samhällsbyggnadschefen och nämner Skoglunds områden vid Moskogen och i Tunsta.

Kommunen har nyligen köpt in ett stort stycke mark på Käringberget och det kommer att planläggas.

Men dessförinnan kommer kommunen att tillsammans med en privatperson att presentera ett planprogram för ett område norr om Sommarland.

De flesta som söker byggbar mark vill bygga i eller i nära anslutning till centralorterna och inte minst i området mellan Noret, Laknäs och Kullsbjörken.

Den stora efterfrågan på byggbar mark är naturligtvis positiv, men väcker också oro. LRF-basen Lars Backlund har i en skrivelse krävt att kommunen tar fram ett handlingsprogram för att slå vakt om det öppna landskapet. Markfrågorna ska också diskuteras vid ett särskilt seminarium.

-Vi vill ta ett helhetsgrepp om de här frågorna. Om bostadsbyggandet sker på ett sätt så att det försämrar för jordbrukarna riskerar det att få konsekvenser för det öppna landskapet och turismnäringen, säger Margaretha Åslund och påpekar vikten av att ny-, om- och tillbyggnationer smälter in i bebyggelsemiljön, som i många byar är klassad som kulturhistoriskt riksintressant.

Kommunen kommer därför att också ordna ett seminarium om hur man planerar och bygger i sådana områden.

-Vi måste acceptera och tillåta utveckling, men genom information och rådgivning se till att den sker på ett bra sätt. Om vi bebygger åkrarna, låter ängarna växa igen och tillåter avvikande byggnadsinslag i byarna är det svårt, för att inte säga omöjligt, att backa bandet, fastslår samhällsbyggnadschefen.

KENT OLSSON

Mer läsning

Annons