Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vi är medvetna om att förändringar skapar oro

Annons

Svar till "Vårdpersonal flyr Hedemora" och "Varför alltid omorganisera".

Flera förändringar, de flesta mindre, har gjorts i organisationen för vård- och omsorg de senaste åren. Våren 2004 var en av de senare förändringarna då nämnden beslutade om en till-fällig organisation i avvaktan på en organisationsöversyn. En sådan översyn av ledningsorganisationen har genomförts under första halvåret 2005. Syftet har varit att få en organ-isation som är hållbar och lång-siktig. Ledarskapet har också varit i fokus då det är avgörande med gott ledarskap för att få en bra verksamhet.

Under hösten 2005 har internrekrytering till den nya organisationen skett. Den nya organisationen sjösattes den 1 november.

Någon flykt från verksam-heten har vi inte kunnat märka. 2005 har åtta personer sagt upp sig, det är samma antal som 2004. År 2003 var det betydligt fler som sa upp sig, 18 personer. Sjukfrånvaron har under samma tid sjunkit från 12,3 procent till 8,5 procent.

Den nya organisationen är mycket tydlig och ger ledningen bättre förutsättningar än tidigare. Detta kommer säkert att märkas bland annat genom mer när-varande chefer ute i verksam-heterna. Dock kan det ta lite mer än en månad att få effekt i det nya. Som påpekats är vi alla, ledning och politiker, medvetna om att förändringar skapar oro. Därför är det bra att det nu är klart med beslut om den nya organisation-en och rekryteringen är genom-förd. Nu är det viktigt att få arbetsro i den nya organisationen.

Som skribenten Orolig själv säger: "För att bedriva en bra vård och omsorg krävs förutom goda kunskaper i en trygg arbetsgrupp också ett gott arbetsklimat. Dessa nödvändiga förutsättningar har saknats under flera år."

Vi tycker att det är bra att åtgärder nu har vidtagits för att skapa bra förutsättningar. Med det grundliga arbete som före-gått denna förändring räknar vi med att denna organisation ska stå sig under lång tid framöver.

ERIKA BARREBY, FÖRVALTNINGSCHEF JONAS CARLGREN ORDFÖRANDE I OMSORGSNÄMNDEN

Mer läsning

Annons