Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vatten, avlopp och sopor blir dyrare för invånarna

Annons

Den fasta delen av renhållningstaxan justerades senast vid årsskiftet 2005-2006 medan den rörliga delen inte indexreglerats sedan 2003.

Ökade kostander för renhållningen gör dock att kommunen nu tvingas att se över taxorna. Bland annat har kostnaderna ökat på grund av den statliga förbränningsskatt på avfall som infördes den 1 juli 2006.

Den fasta årsavgiften för renhållningen höjs nu från 438 till 625 kronor inklusive moms. Den rörliga delen höjs med 3,26 procent villket motsvarar konsumentprisindex.

För de flesta abonnenter, de med 140-liters kärl och med tömning varannan vecka, innebär taxehöjningen en ökad årlig kostnad med 221 kronor eller drygt 18 kronor per månad.

För de med tömning en gång per månad höjs avgiften från 526 till 543 kronor per år, inklusive moms.

Från årsskiftet gäller även att taxorna debiteras varannan månad mot den tidigare debiteringen som skett kvartalsvis.

Nytt från årsskiftet är även att all avfallshantering vid Bäckdalens återvinningscentral regleras via renhållningstaxan. För privatpersoner kommer därför inga avgifter i fortsättningen att tas ut för det avfall som körs till Bäckdalen. Företagare och verkssamhetsutövare hänvisas dock även i fortsättningen till verksamheten vid före detta Brosågenområdet.

För vatten och avlopp höjs från årsskiftet förbrukningsavgiften med 7,3 procent vilket för normen typhus A (familj i villa med två vuxna och två barn med en vattenförbrukning på 150 kubikmeter per år) innebär en årlig kostnadsökning med 411 kronor eller 34 kronor per månad.

Den största kostnadsökningen kring va-anläggningar drabbar dem som nyansluter sig till det kommunala vatten- och avloppsnätet efter den första juli 2007. Då höjs nämligen ansläggningsavgiften från dagens 65 000 kronor till 80 000 kronor.

Den nuvarande anläggningsavgiften har inte justerats sedan 2002 och innebär att Vansbro i dag har länets lägsta kostnad för anslutning till va-nätet. 15 000 kronor finns alltså att spara för de som planerar en anslutning och som ser till att detta sker före den 1 juli.

GÖRAN DANIELSON

Mer läsning

Annons