Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vasaloppet föreslås få en halv miljon kronor per år

Annons

Enligt Moras näringslivschef, Birgitta Pettersson, som lagt förslaget, har kommunen för första gången gjort en ordentlig kartläggning över vilka tjänster kommunens förvaltningar genomför till Vasaloppet i dagsläget.

Underlaget från kartläggningen har omsatts i förslag till samarbetsavtal. Dels handlar det om avtal mellan Vasaloppet och de tre Vasaloppskommunerna Mora, Älvdalen och Malung. Dels gäller det avtal där Mora kommun ska reglera åtaganden till Vasaloppet.

När det gäller förslaget för Moras årliga bidrag på 500 000 kronor, utgör maximalt 200 000 kronor i utvecklingsmedel till tekniska kontoret för att ombesörja vissa serviceåtgärder till Vasaloppet.

Det gäller bland annat årligen återkommande åtgärder som upptagning av bro över Hemulån, hålla med lokaler i skolor under perioden kring Vasaloppsveckan, spårdragning mellan Oxberg och simhallen och vid behov även till Zornmuséet, samt tillverkning av kanonsnö.

Enligt Birgitta Petterson kommer även Älvdalens och Malungs kommuner att årligen ta fram belopp för praktisk service till Vasaloppet inom respektive kommungränser.

När det gäller vasaloppskommunernas gemensamma åtaganden bygger det på flera delar.

Det gäller bland annat Three Nations Exchange, med ett årligt ungdomsutbyte mellan Vasaloppsorterna i Sverige, Japan och USA. Där deltar varje år ungdomar med en ledare från de svenska Vasaloppskommunerna. Mora föreslås bidra med två ungdomar till en kostnad av 18 000 per år fram till och med 2009. Liknande åtaganden gör de två övriga svenska Vasaloppskommunerna. Vasaloppet administrerar en ledare för 9 000 per år.

En annan gemensam satsning gäller projektet "Samverkan Vasa Country". Projektet har från 2003 i två olika etapper fram till 2006 drivits som EU-projekt bland annat under benämningen "Vasaloppet som motor för regionens utveckling"

Nu föreslås en fortsatt samverkan under namnet Vasa Country för att utveckla de delar av projektet som har en utvecklingspotential. Tanken är att de tre Vasaloppskommunerna, tillsammans med Vasaloppet, finansierar en satsning fram till och med 2009. Det innebär en kostnad på 67 500 kronor per år för varje kommun och Vasaloppet. Därmed finansieras en halvtidstjänst för projektet.

Efter kommunstyrelsen på onsdag kommer Vasaloppet och Mora kommun att presentera samarbetsavtalet i sin helhet.

Poängteras kan att näringslivschefen Birgitta Pettersson är ansvarig för årlig uppföljning och utvärdering av samarbetsavtalet i samverkan med kontaktpersoner för respektive underavtal. Det samarbetsavtal som föreslås bli undertecknat, efter godkännande från berörda parter, kommer att gälla under två år i taget, om inte uppsägning skett senast sex månader före avtalstidens utgång.

HANS OLANDER

Mer läsning

Annons