Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vargstammen i Dalarna ökar långsamt

/

Annons

Länsstyrelsen Dalarna håller just nu på att sammanställa vinterns inventeringsresultat och ännu finns bara preliminära siffror klara.

- Om vi tar alla vargar, inklusive valpar, som kan ha rört sig i länet någon gång under vintern så hamnar man på drygt 50 stycken, berättar Lena Berg.

Då ingår tre nya revirmarkerande par, det vill säga sex vargar, som i mycket liten utsträckning rört sig inom Dalarna och vars revir till största delen ligger utanför vårt län.

Även de fyra revir med familjegrupper som vi delar med andra län ligger till större delen inte i Dalarna.

Ett normalt vargrevir är tio kvadratmil stort och vargarna förflyttar sig ibland snabbt långa sträckor.

- Av de drygt 50 är det drygt 20 som tillbringat sin huvudsakliga tid inom länets gränser, övriga är mer eller lika mycket i angränsande län. Siffrorna anger totalt spårade vargar, säger Lena Berg.

- Under vinterns gång har några försvunnit av olika orsaker och någon kommit till.

Antalet vargar beräknas vara något fler än efter förra årets inventering.

Enligt Grimsö forskningsstation skulle stammen ökat mer om det inte vore för den illegala jakten.

Forskarna beräknar att två av tre vargar som dör antas falla offer för den illegala verksamheten. Den totala dödligheten för varg i Sverige är cirka 30 procent av vargstammen. Det innebär att så många som 20 till 30 vargar dödas illegalt varje år.

Flera av reviren i Dalarna har försvunnit helt eller delvis av olika orsaker.

Till exempel har hela Furudalsflocken försvunnit.

I Tisjöreviret finns inte längre några vargar, trots att det tidigare skett föryngring i reviret.

- Vi vet varken vart föräldraparet eller valparna tagit vägen, säger Lena Berg.

Även den så kallade Bjursåsvargen är försvunnen.

- Vad han råkat ut för kan vi inte säga. Det finns inga spår efter honom. Hans tik, som har ett skadat bakben, verkar gå med en ny hanne, säger hon.

- Deras valpar har inte heller återfunnits efter nyår.

Tidigare i vår startade Dalarna ett nära samarbete med Värmlands och Örebros län, de tre vargrikaste länen i Sverige.

Syftet är att myndigheterna i de tre länen gemensamt ska ta kampen mot tjuvjägarna.

I till exempel påskveckan gjordes insatser från de tre länen.

- Det här är ett samarbete som kommer utvecklas och förhoppningsvis utökas med andra angränsande län, säger Lena Berg.

Tidigare i år gick åtta av Länsstyrelsen Dalarnas fältpersonal en kurs för att erhålla förordnande som naturvårdsvakt respektive jakttillsynsman.

Kursen arrangerades av polisutbildningen vid Umeå universitet och innehöll ämnen som juridik, miljöbalken, miljölagstiftningen, hot och våld samt brottsplatsundersökningar.

FAKTA: Etappmål på varg och järv

Riksdagen har beslutat att de stora rovdjuren lodjur, järv, varg, björn och kungsörn ska finnas kvar långsiktigt i Sverige.

Överlevnaden för varg och järv är inte säkrad på lång sikt. Stammarna är små. Därför satte riksdagen etappmål för varg och järv. När etappmålen nås ska de utvärderas.

Etappmålet för varg är 20 föryngringar, vilket motsvarar en stam på 200 djur.

För järv är etappmålet 90 föryngringar, vilket motsvarar 575 djur.

Eftersom rovdjuren är fredade tillåts ingen allmän jakt på dem.

Genom att tillträda olika konventioner, främst Bernkonventionen, samt medlemsskapet i EU, har Sverige även internationellt åtagit sig att på olika sätt bevara den biologiska mångfalden.

Mer läsning

Annons