Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Satsningen på fritidscheck upprepas - ger möjligheter till meningsfull fritid för ungdomar

För andra året i rad satsar kommunstyrelsen i Vansbro på integration genom att avsätta en miljon kronor till det lokala föreningslivet. Även 2017 kommer alla barn mellan 0 och 18 år i kommunen att få en Fritidscheck att lösa in hos valfri förening.
− Oerhört glädjande att våra politiker förstår värdet i Föreningsmiljonen ochVansbromodellen, och att Vansbro kommun åter går i bräschen när det gäller integrationsarbete bland barn och unga, säger integrationschef Alireza Akhondi.

Annons

Alireza Ahkondi, intrgrationsansvarig i Vansbro kommun och kommunalrådet Stina Munters.

Sammanlagt 886 av de omkring 1 450 Fritidscheckar som skickades ut under fjolåret löstes in hos någon av de 28 föreningar som då deltog.

− En nyttjandegrad på 62 procent är väldigt bra för första året. När vi nu kör igång med en andra omgång räknar jag med att fler föreningar deltar, och att ännu fler barn och unga i Vansbro kommun nyttjar den här unika möjligheten, säger Alireza Akhondi.

För satsningen på Föreningsmiljonen är unik i landet.

− Ett sådant här samlat grepp vill jag påstå att Vansbro kommun är ensam om. Syftet är att ge alla barnoch unga i kommunen, oavsett socioekonomisk bakgrund, exakt samma chans till enmeningsfull fritid. Eftersom vi har ett väldigt levande föreningsliv i kommunen är det också en utmärkt arena för integration. Kring gemensamma intressen kan man träffas på lika villkor, poängterar Akhondi.

Kommunstyrelsens ordförande, Stina Munters (C), är inne på samma spår.

− Föreningsmiljonen är en rejäl och angelägen satsning i liten kommun somVansbro. Föreningslivet är en viktig motor för en attraktiv fritid pålandsbygden, och här krävs samverkan. Föreningsmiljonen har visat sig fungera,och som politiker ser jag satsningen som en del i ett förebyggande arbete mot utanförskap. En social investering som på lång sikt blir en besparing, och som möjliggör utveckling.

Eftersom kommunstyrelsen har avsatt totalt en miljon kronor, men Fritidscheckarna beräknas kosta mellan 500 000 och 700 000 kronor beroende pånyttjandegrad, så innebär det ytterligare föreningssatsningar.

− Alla överskjutande medel satsas på en Föreningspott, där kommunens föreningar kan söka bidrag till nyskapande verksamhet som utökning av befintligverksamhet, helt ny verksamhet inom föreningen eller inköp av nytt material. Allt för att föreningslivet ska breddas, så vi ökar chanserna att alla barn ochunga i kommunen ska kunna hitta något de gillar, berättar Akhondi.

Sedan fjolårets Fritidscheckar delades ut har Fritidsbanken öppnat i kommunen, ett slags bibliotek för sportprylar, där invånarna kan låna sportutrustning föratt prova på en ny aktivitet.

− Många sporter, exempelvis hockey, kräver kostsam utrustning. Genom Fritidsbanken kan man börja med att låna utrustning, tills man vet att det är en aktivitet som barnet faktiskt vill fortsätta med, poängterar Alireza Akhondi.

Nu börjar arbetet med att engagera kommunens föreningar. En lista med deltagande föreningar, som fylls på allt eftersom, kommer att publiceras på vansbro.se. De fysiska fritidscheckarna skickas ut till alla folkbokförda barn och unga senarei år. Det är ännu inte bestämt om det kommer att handla om en check om 500 kronor, eller om potten delas upp i två checkar à 250 kronor per barn.

Mer läsning

Annons