Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Han har i uppdrag att ta fram förslag till framtidens äldreboende i Vansbro

Olle Wiking ska leda projektet med framtidens Söderåsens äldreboende. Anläggningen uppfyller inte längre dagens krav. Vansbro kommun har i många år diskuterat en ombyggnation, alternativt att bygga ett nytt äldreboende. Nu har ett steg på vägen tagits genom att Olle Wikingprojektanställts för att leda arbetet framåt.

Annons

Byggnadsingenjören Olle Wiking har en lång och gedigen erfarenhet från fastighetsbranschen och har arbetat med ett flertal av förekommande uppdrag inom fastighetsförvaltning och byggnation. I Vansbro kommun kallas hans ettåriga uppdrag för byggprojektledar och det är framför allt projekt Söderåsen som ligger i pipeline.

− Men förutom att utreda Söderåsens framtid, ingår det också i mitt uppdrag att ta fram en långsiktig lokalförsörjningsplan för hela Vansbro kommun. Det handlar om att ta ett helhetsgrepp, göra en långsiktig plan gällande kommande behov av lokaler för skolor, förskolor, äldreboenden, administration med mera, sett till den demografiska utvecklingen och inflytningen till kommunen, säger Wiking.

Men grundpelaren i hans uppdrag är Söderåsen och huruvida äldreboendet ska byggas om och renoveras för att uppfylla dagens krav, eller om det är mer ekonomiskt och praktiskt försvarbart att faktiskt bygga ett nytt äldreboende.

−Där kommer den långsiktiga lokalförsörjningsplanen in i bilden. Söderåsen inrymmer redan i dag en rad verksamheter utöver äldreboende, är det så att Söderåsen passar bättre för andra ändamål än just äldreboende, är en fråga

– Sen har vi också äldreboendet Bäckaskog, som i vissa delar är nästan lika gammalt som Söderåsen, vad behövs göras med det, Är kanske det smartaste att bygga ett nytt, sammanhållet äldreboende, funderar Olle Wiking vidare.

– Det vet vi inte i dagsläget, och den första hållpunkten är att ta reda på just det. Resultaten av den delen i utredningen ska presenteras för politiken i januari, fortsätter Olle Wiking.

Han poängterar vidare vikten av att prata verksamhet, och inte bara hus.

−Det här handlar om människor, människors boende och människors arbetsplats. Vilken typ av äldreomsorg vill vi bedriva i Vansbro kommun? Det är egentligen huvudfrågan, säger Wiking.

För tillfället ägnar han sig åt en nulägesinventering för att lära känna så väl verksamheter som fastigheter ikommunen.

Enligt Olle Wiking har kommunen för avsikt att i nästa skede, våren 2017, efter att politikerna valt väg och bestämt riktning för byggarbetena, föra dialog medkommuninvånarna.

−Men först måste vi känna till förutsättningarna, vad har vi att förhålla osstill. Därefter vill vi lyssna in vilka synpunkter och idéer allmänheten har, poängterar Wiking.

Redan nu ska det dock formeras en projektorganisation. Det ska vara en styrgrupp, arbetsgrupper bestående av bland annat personer som jobbar i verksamheterna, samt referensgrupper där brukare och hyresgäster ska ingå, för att gemensamt komma framåt i utredningen.

Vansbrokommun har i dag 114 vård- och omsorgsplatser i särskilt boende, 42 påSöderåsen, 56 på Bäckaskog och 16 platser på Bergheden i Äppelbo.

I dagsläget finns inga investeringsmedel avsattaför projektet, utöver de pengar som tilldelats utredningsarbetet.

Olle Wiking ska leda arbetet med utformningen av det framtida äldreboendet i Vansbro kommun.

Mer läsning

Annons