Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vad vill folkpartiet?

Annons

Folkpartisten Rolf Högberg målar en svart bild av samhällets omsorg av de äldre. Han ifrågasätter vår tidigare artikel där vi genomgående förklarar hur vi ser på vården av våra äldre och hur vi på bästa sätt ska fortsätta att utveckla den.

Trots detta undrar Rolf Högberg vad vi vill. Så vi förklarar igen.

Efterfrågan och behoven av vård förändras och växer i omfattning. En viktig del är därför god planering och framförhållning i kommunerna för att förebygga brister och tillgodose behoven.

För ett par år sedan var trenden att de äldre skulle få bo hemma så länge som möjligt. Hemtjänsten och hemvården byggdes ut och utgör i dag en stor del av äldrevården. I dag är trenden att många vill bo på servicehus. Det utreds redan i dag hur kommuner med strategiska insatser kan möta behov och efterfrågan på särskilda boendeformer.

Utvecklad hemtjänst, samordnade insatser, stöd till anhöriga, korttidsplatser och planering av bostadsförsörjningen med hänsyn till äldres behov är sådana exempel. Rolf Högberg skriver att servicehemmen läggs ner på löpande band. Varifrån har han fått den uppgiften? Vet han till exempel inte om att ett nytt demensboende precis har slagit upp portarna i Ludvika?

Avgörande för dagens och framtidens äldreomsorg är att verksamheten utförs av väl motiverad personal med goda yrkeskunskaper och de bästa arbetsmetoderna. Vi socialdemokrater har genomfört en flerårig satsning på "Kompetensstegen" som ger kommunerna stöd för ett långsiktiga kvalitets- och kompetensutvecklingsarbete.

Rolf Högberg fortsätter att måla världen i svart och frågar sig varför samarbetet mellan kommun och landsting är så dåligt. Vet han inte att det i Ludvika existerar en samverkanberedning mellan kommun och landsting för att öka smidigheten och hitta lösningar för de äldre?

Vidare hävdar Rolf Högberg att folkpartiet har ett program i vård och omsorg. Tyvärr berättar han ingenting om innehållet i detta program och ej heller kan han avslöja det minsta vad det handlingsprogram som den borgerliga oppositionen tydligen försöker komma överens om innehåller. Nej Rolf Högberg. Du måste nog kunna berätta lite mer om vad det är ditt parti egentligen vill och inte bara klaga.

Hur vi skapar en värdig och kompetent omsorg om våra äldre är en av framtidens viktigaste uppgifter. Det gäller att ha en långsiktig och genomtänkt strategi. Vi måste också inse att det kostar pengar. I Ludvika vill vi socialdemokrater satsa 5,4 miljoner mer än den borgerliga sidan på vård och omsorg.

PER ERIK GRANSTRÖM, MARIA PETTERSSON

Mer läsning

Annons