Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Utsläpp av bekämpningsmedel minskar

Annons

Det uppmättes lägre nivåer av bekämpningsmedel i svenska vattendrag under 2006, jämfört med 2005, enligt en ny rapport från Lantbruksuniversitet (SLU).

Däremot ökade halterna av ogräsmedel i regnvatten i Skåne.

Det senare beror i hög grad på luftburna utsläpp från jordbruket i andra länder. Spår av växtskyddsmedel hittades i samtliga prover från Söderåsen.

Totalt sett har dock läget förbättrats. Färre ämnen överskred de riktvärden som satts upp. Kreuger påpekar också att nivåerna av bekämpningsmedel i vatten kontinuerligt minskat i Sverige sedan 1980-talet. Uppgången under 2005 och de högre halterna i årets regnvatten är troligen tillfälliga fluktuationer.

Mätningarna ingår i den nationella miljöövervakningen. Riktvärdena är satta efter riskerna för skador på alger, fiskar och andra vattenlevande organismer. Vanligast av substanserna är ogräsmedlet MCPA som återfanns i samtliga prover. Därefter följer två andra ogräsmedel, prosulfokarb och pendimetalin.

TT

Mer läsning

Annons