Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Utökat samråd för 45:an

Annons

Den senaste stora genomgången av den aktuella vägsträckan inleddes med en förstudie 1995. Där förordades att alternativen väster om vägsträckan skulle studeras närmare i en vägutredning.

Vägutredningen upprättades 1996 och under åren 1998-2001 genomfördes kompletterande utredningar utifrån nya förutsättningar som tillkommit. Bland annat Nollvisionen, Miljöbalken och Natura 2000-områden. Ett utökat samråd enligt miljöbalken genomfördes också i juni 2001.

Med de synpunkter som kom in under samrådet plus Vägverkets beslut om tillämpning av nya vägtyper, gjordes kompletterande utredningar 2002-2003. De nya vägtyperna innebär för den aktuella sträckan en 14 meter bred väg med mitträcke.

Nästa steg blev att Vägverket Region Mitt i mars 2004 beslutade att med utgångspunkt från de många kompletteringarna och nya förutsättningar som framkommit, så skulle en ny vägutredning upprättas.

Det är där man står nu och det utökade samrådet enligt miljöbalken genomförs i morgon, torsdag, i Skeer.

Under eftermiddagen och kvällen finns tillfälle att både få och att lämna information och synpunkter, och på kvällstid hålls ett samrådsmöte.

Vad Vägverket vill ha reda på är vilka konsekvenser som berörda har kunskap om. Finns det andra tänkbara alternativ? Synpunkter på de korridorer som utretts. Kan man välja bort ytterligare något alternativ? Dessutom vill Vägverket ha synpunkter på vad miljökonsekvensbeskrivningen ska omfatta.

När en eventuell ombyggnad av vägen kan ske är osäkert. I dagsläget finns objektet inte med i Vägverkets strategiska planering för objekt inom det nationella stamvägnätet under perioden 2004-2015. Omarbetningar av den nationella planen sker dock vart sjätte år och Vägverket vill därför arbeta fram ett förslag som kan användas den dag finansieringen är ordnad.

BÖRJE LINDH

Mer läsning

Annons